Bạn có muốn chạy phân tích dữ liệu nâng cao hơn trong Excel không? Nếu vậy, bạn có thể thêm Analysis ToolPak vào phiên bản Excel hiện tại của mình. Nó cung cấp một số chức năng phân tích bao gồm Anova, Tương quan, Thống kê mô tả, Biểu đồ và T-tests.

Cách thêm Analysis ToolPak

Sau khi mở Excel, hãy nhấp vào File.

Toolpak Excel

Ở cuối File menu, chọn Options.

Sau đó, nhấp vào Add-Ins, Chọn Go…

Toolpak Excel

Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ bật lên bổ sung cho phép bạn chọn Analysis ToolPak. Sau khi chọn add-in, hãy nhấp vào OK.

Toolpak Excel

Định vị Analysis ToolPak

Sau khi đã thêm Analysis ToolPak vào Excel, bạn sẽ tìm thấy nó trên tab Data. Nhấp vào Data và sau đó nhấp vào Data Analysis.

Toolpak Excel

Giờ đây, bạn có thể hoàn thành một số tác vụ phân tích dữ liệu nâng cao bằng Excel

   Nguồn: Journal of Accountancy

 

Xem thêm

[Tải miễn phí] Tài liệu Hướng dẫn hàm XLOOKUP – Hàm mới mạnh mẽ của Excel

[Excel tips] Ứng dụng Go To Special trong Excel

10 cách sử dụng tính năng Paste trong Excel