Chương trình học của ACCA được chia thành nhiều cấp độ. Mỗi môn học trong ACCA đều cung cấp cho học viên những khối lượng kiến thức khác nhau để có thể trang bị một cách đầy đủ và toàn diện nhất về mặt thông tin, tư duy và kĩ kỹ năng cần thiết trong ngành.

Cấp độ kiến thức (Knowledge module) – 3 môn học

AB (F1): Accountant in Business, MA (F2): Management Accounting, FA (F3): Financial Accounting

Cấp độ kỹ năng (Skills module) – 6 môn học

LW (F4): Vietnam Corporate & Business Law, PM (F5): Performance Management, TX (F6): Vietnam Taxation, FR (F7): Financial Reporting, AA (F8): Audit & Assurance, FM (F9): Financial Management

Cấp độ chuyên nghiệp (Strategic Professional Level) – 2 môn học bắt buộc và 2/4 môn học tự chọn

SBL: Strategic Business Leader, SBR: Strategic Business Reporting

2/4 môn học tự chọn:

  • PFM: Advanced Financial Management
  • APM: Advanced Performance Management
  • ATX: Advanced Taxation
  • AAA: Advanced Audit and Assurance

 

Trong đó, môn ACCA AA – Audit & Assurance (F8) là một môn nằm trong cấp độ kỹ năng (Skill Module). Được thiết kế để đem lại cho học viên sự hiểu biết chuyên sâu về nghề kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo, ACCA AA (F8) còn cung cấp cách áp dụng trong nhũng những tình huống case study thực tế khi kiểm toán báo cáo tài chính. Đây là môn học nền tảng về Kiểm toán, tiền đề cho môn học Kiểm toán nâng cao – AAA – Advanced Audit & Assurance.

 

Sau khi hoàn thành xong khóa học ACCA AA (F8), bạn sẽ có trong tay những khả năng gì?

Nắm rõ các quy định và nguyên tắc kiểm toán, chức năng của kiểm toán

ACCA AA (F8) mang đến cho các bạn những khái niệm về dịch vụ kiểm toán (audit), dịch vụ bảo đảm (assurance). Bên cạnh đó, tầm quan trọng của một hệ thống quản trị doanh nghiệp (corporate governance), các quy định pháp lý (framework regulation) và đạo đức nghề nghiệp (Professional Ethics) cũng được giới thiệu trong môn học này.

Phân biệt các chức năng giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

Môn học Audit & Assruance (ACCA AA) không chỉ cung cấp kiến thức về bản chất của kiểm toán nội bộ, tầm quan trọng của nó mà còn giúp bạn phân biệt kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập. Từ đó, bạn có thể hiểu rõ hơn về doanh nghiệp.

Tìm hiểu về Hệ thống kiểm soát nội bộ

Chương trình học giúp bạn hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của một doanh nghiệp. Từ đó nhận định được các rủi ro kiểm soát (control risks) và lập những bước kiểm soát giúp doanh nghiệp hoạt động chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Trang bị kiến thức kiểm toán từ khâu lập kế hoạch, đánh giá rủi ro, đến cách thức thu thập bằng chứng kiểm toán, thủ tục kiểm toán và đưa ra ý kiến kiểm toán.

Lên kế hoạch và đánh giá rủi ro là giai đoạn quan trọng của một cuộc kiểm toán độc lập . Bởi vì nó giúp kiểm toán viên đưa ra chiến lược kiểm toán phù hợp. Những khái niệm chuyên môn trong lĩnh vực kiểm toán như mức trọng yếu, bằng chứng kiểm toán, độ tin cậy, thủ tục kiểm toán, ý kiến kiểm toán, đạo đức nghề nghiệp… đều được trình bày và ứng dụng qua bài tập tình huống trong môn ACCA AA. bên cạnh đó, Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế (Iternational Standards on Auditing – ISAs) giúp bạn có kiến thức nền tảng về kiểm toán và hiểu rõ công việc cụ thể của nghề kiểm toán.

Với những kiến thức chuyên sâu và có giá trị lâu dài mà ACCA AA mang lại, cơ hội nghề nghiệp mà bạn có thể theo đuổi không chỉ là kiểm toán viên độc lập tại Big4. Con đường sự nghiệp mà kiến thức ACCA AA đem đến cho bạn còn có thể là kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, tư vấn cải tiến hoạt động doanh nghiệp, …

Thi ACCA AA (F8) như thế nào?

Từ năm 2018, ACCA AA (F8) là một trong các môn bắt buộc thi trên máy tính. Cấu trúc bài thi CBE môn ACCA AA (F8) bao gồm 2 phần:

  • Phần A: 3 câu tình huống, mỗi tình huống có 5 câu trắc nghiệm nhỏ, mỗi câu 2 điểm. Tổng 30 điểm.
  • Phần B: 1 câu hỏi dài 30 điểm và 2 câu hỏi dài, mỗi câu 20 điểm. Tổng 70 điểm.

Tổng điểm cả bài: 100 điểm.

UniTrain mong rằng bài viết giúp bạn hiểu rõ hơn về môn học Kiểm toán (AA) trong chương trình ACCA cũng như giá trị của những kiến thức và mức độ chuyên sâu mà môn học Audit & Assurance đem lại.

———————-

Xem thêm

Khóa học ACCA Audit & Assurance

ACCA Financial Reporting

Thực hành Excel trong Kiểm toán

Leave us a Reply