Gần đây, Microsoft thông báo hàm Argument Assistance được thêm vào Excel Web. Hàm Argument Assistance sẽ hiển thị khi bạn đang nhập công thức nhằm giúp dễ dàng chèn hoặc chỉnh sửa các đối số.

Giới thiệu về tính năng Argument Assistance

Hàm Argument Assistance hiển thị mô tả về hàm, các đối số, và ví dụ khác nhau (như hình dưới):

thumbnail image 1 captioned The card includes formula and arguments descriptions, and an example.

Ngoài ra, đối số có liên quan được highlight trong lúc chỉnh sửa công thức:

thumbnail image 2 captioned The relevant argument is highlighted.

Người dùng có thể thu gọn hoặc mở rộng bảng mô tả. Ví dụ như thu gọn và chỉ hiển thị công thức (như hình dưới):

thumbnail image 3 captioned The card can be collapsed or expanded.

Để dễ đọc hơn, thì bạn có thể kéo và di chuyển đến vị trí khác trên màn hình.

thumbnail image 4 captioned The card can be dragged around the screen.

Cách thao tác

Hãy nhập công thức vào một ô hoặc trong thanh công thức. Sau khi nhập tên công thức và dấu mở ngoặc đơn, bảng thông tin sẽ hiển thị.

Ví dụ: nhập =VLOOKUP( 

HOẶC chọn một hàm từ hộp thoại Insert Function, HOẶC từ menu thả xuống trong tab Formulas.

thumbnail image 5 captioned Card appears after opening parenthesis.

Nguồn: Microsoft

Xem thêm

Khóa học Excel for Professionals

Cập nhật tính năng Excel Tháng 02/2023

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ

Cách tự động chia tỷ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tags