Hẳn là một tin mừng cho người dùng Power Query bởi Microsoft đã ra mắt tính năng mới trong Excel cho Web. Đó chính là các hoạt động Group cho Queries Pane. Tính năng này sẽ cho phép người dùng sắp xếp các truy vấn một cách tốt hơn và dễ dàng thực hiện các thao tác khác nhau trên các nhóm truy vấn.

Hiện tại, chức năng này đã có sẵn trên Excel cho Web dành cho tất cả những người đăng ký Office 365 gói Doanh nghiệp.

thumbnail image 1 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Để thực hiện các hoạt động trong Power Query Group, người dùng cần mở Queries Pane > chọn Data > chọn Queries. Sau đó, bạn có thể chọn 1 trong các tính năng dưới đây:

Tạo 1 nhóm mới trong Power Query

Bước 1: Chọn biểu tượng “…” bên góc phải > chọn New group.

thumbnail image 2 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Bước 2: Đặt tên cho nhóm mới. Bạn cũng có thể nhập mô tả (nếu cần thiết). Khi hoàn tất, chọn Save (như hình dưới).

thumbnail image 3 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Cuối cùng, bạn sẽ thấy nhóm mới được tạo.

thumbnail image 4 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Mở rộng hoặc thu gọn tất cả các nhóm

Để mở rộng hay thu gọn tất cả các nhóm, bạn chỉ cần chọn biểu tưởng “…” > chọn Expand all hoặc Collapse all.

thumbnail image 5 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Làm mới một nhóm

Người dùng có thể làm mới tất cả truy vấn cùng một lúc, giống như cách bạn làm mới các truy vấn riêng lẻ vậy. Để thực hiện việc này, hãy chọn biểu tượng “…” bên góc phải > chọn Refresh.

thumbnail image 6 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Bỏ nhóm các truy vấn trong một nhóm

Để tổ chức lại các truy vấn và tách ra khỏi nhóm, người dùng thao tác bằng cách: Chọn biểu tượng “…” bên góc phải > chọn Ungroup.

thumbnail image 7 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Đổi tên nhóm

Có 2 bước để đổi tên nhóm:

Bước 1: Chọn biểu tượng “…” > chọn Rename.

thumbnail image 8 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Bước 2: Nhập tên mới và nhấn vào bất kỳ đâu để lưu thay đổi.

thumbnail image 9 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Xóa nhóm

Thao tác xóa nhóm vô cùng đơn giản. Người dùng chỉ cần chọn biểu tượng “…” bên góc phải > chọn Delete group.

thumbnail image 10 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Di chuyển một truy vấn hoặc một nhóm vào một nhóm khác

Người dùng thực hiện điều này bằng cách:

Bước 1: Chọn biểu tượng “…” bên góc phải  > chọn Move to group… 

thumbnail image 11 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Bước 2: Chọn mục bạn muốn di chuyển > chọn Save.

thumbnail image 12 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Di chuyển một nhóm lên mức cao nhất

Trong trường hợp, một nhóm bị trùng trong 1 hoặc nhiều nhóm thì người dùng có thể di chuyển lên mức độ cao hơn bằng cách chọn biểu tượng “…” bên góc phải > chọn Move to top level.

thumbnail image 13 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Chỉnh sửa thuộc tính của nhóm

Có 2 bước để chỉnh sửa thuộc tính của nhóm:

Bước 1: Chọn biểu tượng “…” bên góc phải > chọn Properties.

thumbnail image 14 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Bước 2: Đổi tên nhóm hoặc thay đổi mô tả của nhóm (tùy thích) > chọn Save.

thumbnail image 15 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Sau đó, người dùng có thể xem mô tả nhóm bằng cách di chuột qua đó.

thumbnail image 16 of blog post titled New in Excel for the web: Power Query Group operations are now available

Tóm lại, Microsoft đã không ngừng cải tiến nhiều tính năng tiện lợi và năng suất để kích hoạt toàn bộ khả năng Power Query trong Excel cho Web. Qua bài viết này, UniTrain hi vọng bạn có thể cập nhật được những tính năng mới và tận dụng tối đa chức năng của Power Query nhé!

Xem thêm 

Khóa học Advanced Power Query 

Power Query và các ứng dụng của Power Query

Cách dùng Excel và Power Query cùng lúc 

[Tải tài liệu] Template cập nhật tỷ giá tự động bằng Power Query, Dashboard và VBA