Chào mừng bạn đến với bản cập nhật Excel tháng 11 năm 2023. Microsoft thông báo ra mắt một số tính năng mới được triển khai trên Excel dành cho web, Windows và Mac. Hàm GROUPBYPIVOTBY, và tính năng Export Loop Tables to Excel đã có sẵn cho người dùng nội bộ Windows và Mac. Ngoài ra, Trendline Equation Formatting đã có sẵn cho tất cả người dùng Web. Đồng thời, Workbook Links hiện có sẵn cho người dùng Windows.

Excel trên Web:

– Tính năng Trendline Equation Formatting

Excel trên Windows:

– Workbook Links

– Tính năng GROUPBY và PIVOTBY

– Tính năng Export Loop Tables to Excel

Excel trên Mac:

– Tính năng GROUPBY và PIVOTBY

– Tính năng Export Loop Tables to Excel

Excel trên Web

Tính năng Trendline Equation Formatting

Tính năng Trendline Equation Formatting hiện có sẵn trong ngăn tác vụ định dạng biểu đồ. Điều này bao gồm định dạng số và phông chữ/điền/phác thảo.

Excel trên Windows

Workbook Links

Workbook Links giúp cải thiện trải nghiệm và độ tin cậy khi làm việc với các tệp được liên kết, bao gồm cả tính năng Find giúp bạn tìm ra nơi các liên kết được sử dụng.

thumbnail image 1 captioned Workbooks Links Refresh

Tính năng GROUPBY và PIVOTBY

GROUPBYPIVOTBY cho phép bạn thực hiện tổng hợp dữ liệu bằng một công thức duy nhất. Bạn cần có 3 đối số:

– Nhóm theo nội dung

– Các giá trị cần tổng hợp

– Hàm muốn sử dụng để tổng hợp

Ví dụ chức năng GROUPBY:

thumbnail image 2 captioned GROUPBY Function

Ví dụ chức năng PIVOTBY:

thumbnail image 3 captioned PIVOTBY Function

Tính năng Export Loop Tables to Excel

Khi cộng tác với nhiều nhân sự trong một dự án, bạn có thể chọn thêm Loop tables để thu thập dữ liệu và thực hiện các phép tính. Giờ đây, bạn có thể xuất bảng sang các ứng dụng như Excel để có thể thao tác các phép tính.

thumbnail image 4 captioned Export Loop Tables to Excel

Excel trên Mac

Tính năng GROUPBY và PIVOTBY

GROUPBYPIVOTBY cho phép bạn thực hiện tổng hợp dữ liệu bằng một công thức duy nhất. Bạn cần có 3 đối số:

– Nhóm theo nội dung

– Các giá trị cần tổng hợp

– Hàm muốn sử dụng để tổng hợp

Ví dụ chức năng GROUPBY:

thumbnail image 2 captioned GROUPBY Function

Ví dụ chức năng PIVOTBY:

thumbnail image 3 captioned PIVOTBY Function

Tính năng Export Loop Tables to Excel

Khi cộng tác với nhiều nhân sự trong một dự án, bạn có thể chọn thêm Loop tables để thu thập dữ liệu và thực hiện các phép tính. Giờ đây, bạn có thể xuất bảng sang các ứng dụng như Excel để có thể thao tác các phép tính.

thumbnail image 4 captioned Export Loop Tables to Excel

Xem thêm 

Khóa học Combo Excel for Professionals

Cách tự động chia tỉ lệ trục biểu đồ trong Excel

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ

Free Download: Excel Smart Guide

Tags