Với mục tiêu hỗ trợ sinh viên tiếp cận chứng chỉ chuyên môn quốc tế ACCA dễ dàng và tạo điều kiện đăng ký ban đầu thuận tiện, UniTrain cùng ACCA Việt Nam thông báo chương trình Ưu đãi ACCA đặc biệt dành cho học viên tốt nghiệp dưới 5 năm.

Bảng phí ACCA ưu đãi:

Phí đăng ký  Phí thường niên Phí miễn thi Hạn ưu đãi
20 bảng Anh 56 bảng Anh 40 bảng Anh (AB/F1 – LW/F4) 31/03/2021

Phí đăng ký ban đầu –  Registration fees

Để đăng ký thi ACCA, bạn cần nộp hồ sơ và đăng ký mở tài khoản ACCA. Điều đó có nghĩa là trong năm đầu tiên, bạn phải trả cả 2 loại phí đăng ký ban đầu (1 lần) và phí thường niên. Những năm tiếp theo, bạn chỉ cần trả phí thường niên – hạn trước ngày 1 tháng 1.

Phí mở tài khoản thay đổi theo chính sách của ACCA, thông thường phí mở tài khoản ACCA là 79 bảng Anh. Năm 2020, ACCA có ưu đãi dành cho các bạn mới đăng ký còn 40 bảng Anh, thay vì 79 bảng Anh.

Đối với chương trình ưu đãi dành cho người đi làm tốt nghiệp dưới 5 năm, phí đăng ký ban đầu chỉ còn 20 bảng Anh. 

Phí thường niên –  Subscription Fees

Năm 2020, ACCA có ưu đãi dành cho các bạn mới đăng ký còn 50 bảng Anh, thay vì 112 bảng Anh.

Bạn phải trả khoản phí này ngay cả khi bạn không đăng ký thi trong năm đó. Nếu bạn không trả phí, tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa, và sau đó phải đăng ký lại tài khoản mới, và đóng phí đăng ký ban đầu 79 bảng.

Đối với chương trình ưu đãi dành cho người đi làm tốt nghiệp dưới 5 năm, phí thường niên giảm còn 56 bảng Anh (áp dụng cho 2 năm liên tiếp). 

Phí miễn thi – Exemption fees

Bạn vẫn phải thanh toán phí miễn thi với các môn mà bạn được miễn. Phí này phụ thuộc vào cấp độ thi.

Khoản phí này là 80 bảng cho các bài kiểm tra thuộc cấp độ kiến thức – Applied Knowledge (F1-F3) và 106 bảng cho các bài kiểm tra thuộc cấp độ kỹ năng – Applied Skills (F4-F9).

Đối với chương trình ưu đãi dành cho người đi làm tốt nghiệp dưới 5 năm, phí thường niên giảm còn 40 bảng Anh đối với các môn từ AB/F1 đến LW/F4

HẠN ƯU ĐÃI: 31/03/2021

Xem thêm

ACCA – Chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc

Lịch thi ACCA 2020

Lệ phí thi ACCA 2020

Tags