Với mục tiêu hỗ trợ sinh viên tiếp cận chứng chỉ chuyên môn quốc tế ACCA dễ dàng và tạo điều kiện đăng ký ban đầu thuận tiện, UniTrain cùng ACCA Việt Nam thông báo chương trình Ưu đãi ACCA đặc biệt dành cho học viên tốt nghiệp dưới 5 năm.

Bảng phí ACCA ưu đãi cho học viên tốt nghiệp dưới 5 năm:

Đơn vị: Bảng Anh

Phí  Phí gốc Ưu đãi
Phí đăng ký 79 GBP 20 GBP
Phí thường niên năm 2020 112 GBP 56 GBP
Phí thường niên năm 2021 112 GBP 56 GBP
Phí miễn môn (F1 – F3)/1 môn 80 GBP 40 GBP
Phí miễn môn F4 106 GBP 40 GBP

HẠN ƯU ĐÃI: Liên hệ UniTrain để biết thêm thông tin chi tiết

Xem thêm

ACCA – Chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc

Lịch thi ACCA 2020

Lệ phí thi ACCA 2020

Tags