CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI  FLASHSALE 10/10

UniTrain thân gửi tới Quý học viên chương trình ưu đãi giảm 700.000đ học phí khi đăng ký Combo 2 khóa học Excel, SQL, Power BI, Python bất kỳ, áp dụng từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 12/10/2021.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

                                                                                                                                                  ĐVT: 1.000 đồng

COMBO KHÓA HỌC 

(click Tên khóa học để xem chi tiết)

HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI
3.300 2.600 
3.400 2.700
3.500 2.800
3.900 3.200
5.000 4.300
5.700 5.000
5.800 5.100
5.800 5.100

THỜI HẠN ƯU ĐÃI

 • – Chương trình áp dụng: từ ngày 04/10/2021 đến ngày 12/10/2021

ĐĂNG KÝ

– Đăng ký online theo Form Thông tin đăng ký bên dưới.
– Đăng ký trực tiếp qua số điện thoại (028) 66 826 629
Hoặc Hotline 0901 175 625 để được tư vấn chi tiết.

  Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệuKhóa học Ứng dụng VBA trong ExcelKhóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong ExcelKhóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong ExcelKhóa học Advanced Power QueryKhóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệuKhóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BIKhóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với PythonKhóa học Advanced Power BI

  Thông tin chuyển khoản

  – Tên tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo UniTrain
  – Tài khoản Ngân hàng ACB, chi nhánh Sài Gòn: 44444266

  – Tên tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo UniTrain
  – Tài khoản Ngân hàng VCB, chi nhánh HCM: 0071001263309

  – Nội dung chuyển khoản: [Tên học viên-SĐT] – [Tên Combo 2]

  UniTrain sẽ gửi email xác nhận sau khi nhận được chuyển khoản học phí từ học viên.

  HỌC VIÊN CỦA UNITRAIN ĐANG CÔNG TÁC TẠI

  LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 10-12

  KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
  ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 25/10/2021
  Lịch học: Tối T2 & Tối T6
  Hạn ưu đãi: 05/10/2021
  Khai giảng: 23/11/2021
  Lịch học: Tối T3 & Tối T7
  Hạn ưu đãi: 03/11/2021
  Khai giảng: 22/12/2021
  Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
  Hạn ưu đãi: 02/12/2021
  ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 30/10/2021
  Lịch học: Tối T3 & Tối T7
  Hạn ưu đãi: 10/10/2021
  Khai giảng: 28/11/2021
  Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
  Hạn ưu đãi: 08/11/2021
  Khai giảng: 27/12/2021
  Lịch học: Tối T2 & Tối  T6
  Hạn ưu đãi: 07/12/2021
  ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 16/10/2021
  Lịch học: Tối T3 & Tối T7
  Hạn ưu đãi: 26/09/2021
  Khai giảng: 14/11/2021
  Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
  Hạn ưu đãi: 26/10/2021
  Khai giảng: 10/12/2021
  Lịch học: Tối T2 & Tối T6
  Hạn ưu đãi: 20/11/2021
  TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL Khai giảng: 24/10/2021
  Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
  Hạn ưu đãi: 04/10/2021
  Khai giảng: 15/11/2021
  Lịch học: Tối T2 & Tối T6
  Hạn ưu đãi: 26/10/2021
  Khai giảng: 14/12/2021
  Lịch học: Tối T3 & Tối T7 
  Hạn ưu đãi: 24/11/2021
  ADVANCED POWER QUERY Khai giảng: 06/11/2021
  Lịch học: Chiều T7 
  Hạn ưu đãi: 17/10/2021
  PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN POWER BI Khai giảng: 21/10/2021
  Lịch học: Tối  T5 & Chiều T7
  Hạn ưu đãi: 01/10/2021
  Khai giảng: 27/11/2021
  Lịch học: Chiều T7 
  Hạn ưu đãi: 07/11/2021
  Khai giảng: 19/12/2021
  Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
  Hạn ưu đãi: 30/11/2021
  ỨNG DỤNG SQL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 02/10/2021
  Lịch học: Chiều T7 & Chiều CN
  Hạn ưu đãi: 13/09/2021
  Khai giảng: 28/11/2021
  Lịch học: Sáng CN
  Hạn ưu đãi: 08/11/2021
  XỬ LÝ VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI PYTHON Khai giảng: 16/11/2021
  Lịch học: Tối T3 & Tối T7
  Hạn ưu đãi: 27/10/2021
  ADVANCED POWER BI Khai giảng: 14/11/2021
  Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
  Hạn ưu đãi: 26/10/2021