HỌC GẤP ĐÔI – SALE GẤP BỘI

UniTrain thân gửi tới Quý học viên chương trình ưu đãi giảm 600.000đ học phí khi đăng ký Combo 2 khóa học Excel, SQL, Power BI, Python bất kỳ, áp dụng từ ngày 11/11/2021 đến hết ngày 15/11/2021.

CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI

                                                                                                                                                  ĐVT: 1.000 đồng

COMBO KHÓA HỌC 

(click Tên khóa học để xem chi tiết)

HỌC PHÍ GỐC ƯU ĐÃI
3.300 2.700 
3.400 2.800
3.500 2.900
3.900 3.300
5.000 4.400
5.700 5.100
5.800 5.200
5.800 5.200

THỜI HẠN ƯU ĐÃI

  • – Chương trình áp dụng: từ ngày 11/11/2021 đến ngày 15/11/2021
  • – Hạn đóng học phí: 17/11/2021

ĐĂNG KÝ

– Đăng ký online theo Form Thông tin đăng ký bên dưới.
– Đăng ký trực tiếp qua số điện thoại (028) 66 826 629
Hoặc Hotline 0901 175 625 để được tư vấn chi tiết.
Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệuKhóa học Ứng dụng VBA trong ExcelKhóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong ExcelKhóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong ExcelKhóa học Advanced Power QueryKhóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệuKhóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BIKhóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với PythonKhóa học Advanced Power BIThông tin chuyển khoản

– Tên tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo UniTrain
– Tài khoản Ngân hàng ACB, chi nhánh Sài Gòn: 44444266

– Tên tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo UniTrain
– Tài khoản Ngân hàng VCB, chi nhánh HCM: 0071001263309

– Nội dung chuyển khoản: [Tên học viên – SĐT] – [Tên Combo 2]

UniTrain sẽ gửi email xác nhận sau khi nhận được chuyển khoản học phí từ học viên.

HỌC VIÊN CỦA UNITRAIN ĐANG CÔNG TÁC TẠI

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC THÁNG 10-12

KHÓA HỌC KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC
ỨNG DỤNG EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 23/11/2021 (Online)
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 13/11/2021
Khai giảng: 27/11/2021 (Offline)
Lịch học: Chiều T7 và Chiều CN
Hạn ưu đãi: 17/11/2021
Khai giảng: 22/12/2021 
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 12/12/2021
ỨNG DỤNG VBA TRONG EXCEL Khai giảng: 28/11/2021 (Online)
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 18/11/2021
Khai giảng: 27/12/2021 (Online)
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 17/12/2021
Khai giảng: 22/01/2022 (Offline)
Lịch học: Chiều T7 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 12/01/2021
ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING TRONG EXCEL Khai giảng: 14/11/2021 (Online)
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 04/11/2021
Khai giảng: 10/12/2021 (Online)
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 01/12/2021
Khai giảng: 08/01/2022 (Online)
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 29/12/2021
TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU BÁO CÁO TRONG EXCEL Khai giảng: 19/11/2021 (Online)
Lịch học: Tối T2 & Tối T6
Hạn ưu đãi: 30/10/2021
Khai giảng: 14/12/2021 (Online)
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 24/11/2021
Khai giảng: 12/12/2021 (Offline)
Lịch học: Chiều T7 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 24/11/2021
Khai giảng: 12/01/2022 (Offline)
Lịch học: Tối T4 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 02/01/2022
ADVANCED POWER QUERY Khai giảng: 06/11/2021 (Online)
Lịch học: Chiều T7 
Hạn ưu đãi: 17/10/2021
PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU TRÊN POWER BI Khai giảng: 27/11/2021 (Online)
Lịch học: Chiều T7
Hạn ưu đãi: 17/11/2021
Khai giảng: 19/12/2021
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 09/12/2021
Khai giảng: 22/01/2022 (Online & Offline)
Lịch học: Sáng T7 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 12/01/2022
ỨNG DỤNG SQL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU Khai giảng: 14/11/2021 (Online)
Lịch học: Sáng CN
Hạn ưu đãi: 04/11/2021
Khai giảng: 08/01/2022 (Online & Offline)
Lịch học: Sáng T7 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 29/12/2021
XỬ LÝ VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI PYTHON Khai giảng: 16/11/2021 (Online)
Lịch học: Tối T3 & Tối T7
Hạn ưu đãi: 06/11/2021
Khai giảng: 19/02/2022 (Online & Offline)
Lịch học: Sáng T7 & Sáng CN
Hạn ưu đãi: 09/02/2022
ADVANCED POWER BI Khai giảng: 14/11/2021
Lịch học: Tối T5 & Chiều CN
Hạn ưu đãi: 04/11/2021