Thủ tục phân tích (Analytical Procedures) bao gồm việc nghiên cứu, so sánh, và đánh giá các mối liên hệ giữa những dữ liệu tài chính và phi tài chính. Đây chính là thủ tục kiểm toán quan trọng giúp khai thác bằng chứng kiểm toán nhanh chóng, hiệu quả, lại tiết kiệm thời gian và chi phí.

Vậy tại sao thủ tục phân tích lại là thủ tục kiểm toán nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm nhất?

Hãy lần lượt tìm hiểu 3 loại thủ tục kiểm toán nhé

Thử nghiệm chi tiết là thủ tục tốn kém và ít hiệu quả nhất do thiếu tính kinh tế quy mô và tốn nhiều thời gian. Việc kiểm tra từng mẫu giao dịch được chọn chỉ có thể đảm bảo tính chính xác của những giao dịch đã được kiểm tra.

Thử nghiệm kiểm soát kiểm tra tính hiệu quả của các chốt kiểm soát trong cả quy trình bằng cách kiểm tra việc tuân thủ quy trình trên một số lượng mẫu chọn nhất định. Thủ tục này giúp ta đưa ra đánh giá đối với sự hiệu quả của quy trình, từ đó có thể kết luận là quy trình được áp dụng hiệu quả với những giao dịch khác dù chỉ kiểm tra một vài giao dịch.

Thủ tục phân tích tìm hiểu mối liên hệ giữa các dữ liệu tài chính và phi tài chính để xác định những xu hướng hoặc dấu hiệu bất thường trong hoạt động của doanh nghiệp,từ đó đánh giá rủi ro và khoanh vùng những rủi ro sai sót trọng yếu. Thủ tục phân tích cho phép ta đưa ra kết luận mà không cần phải kiểm tra quá nhiều mẫu và do đó, là thủ tục nhanh chóng và hiệu quả nhất trong các thủ tục kiểm toán.

Tuy nhiên cũng cần ghi nhớ thủ tục này không đưa ra bằng chứng vững chắc để đi đến kết luận về sai sót trên báo cáo tài chính mà chỉ giúp khoanh vùng, nhận diện rủi ro, và đưa ra kết luận mang tính bao quát.

Bên cạnh quá trình phân tích, việc trình bày và tổng hợp dữ liệu một cách trực quan cũng quan trọng không kém. Một nguồn dữ liệu phức tạp được trình bày khoa học, dễ hiểu giúp bạn nhanh chóng nắm được tình hình kinh doanh của công ty và đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác với hình ảnh trực quan, sinh động. Và bạn hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện điều này với các thao tác đơn giản bằng công cụ Dashboard có sẵn trên Excel.

——

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel 

Các thủ tục phân tích BCTC cơ bản

Các loại ý kiến kiểm toán

Khóa học Kiểm toán thực hành

Khóa học ACCA AA – Kiểm toán

 

Leave us a Reply