Sơ yếu lý lịch là một bản tóm tắt hợp nhất về mục tiêu, kỹ năng, thông tin, nền tảng giáo dục, kinh nghiệm và sở thích của ứng viên. Nó giúp nhà tuyển dụng đặt ứng viên vào hồ sơ công việc phù hợp và cũng là một quảng cáo nhanh chóng về bạn là ai.

Cấu trúc sơ yếu lý lịch

Cấu trúc cơ bản của sơ yếu lý lịch bao gồm:

1. Đầu trang và Cuối trang: Sơ yếu lý lịch bắt đầu với phần đầu trang và cuối trang. Bạn cũng nên có lề trái và phải thích hợp. Phần tiêu đề phải có tên, email và số điện thoại. Một số người cũng đặt liên lạc truyền thông xã hội; Bạn có thể đặt ảnh của mình xung quanh phần này hoặc phần tiếp theo.
2. Mục tiêu nghề nghiệp / Mục tiêu (tùy chọn): Mục tiêu là giải thích những gì bạn mang đến và cách bạn có thể giúp bản thân và công ty đáp ứng các mục tiêu của nhau. Và Mục tiêu nghề nghiệp không phải là một tuyên bố về việc nói với nhà tuyển dụng những gì bạn muốn. Một mục tiêu tùy chỉnh mô tả lý do tại sao bạn là ứng cử viên hoàn hảo cho công việc có thể giúp sơ yếu lý lịch nổi bật so với đối thủ cạnh tranh.
Điều quan trọng là bạn phải bao gồm tên của tổ chức bạn đang ứng tuyển trong mục tiêu. Điều này cho phép người quản lý tuyển dụng biết rằng bạn có một sự quan tâm trung thực trong việc làm với họ.

Đối với sinh viên đại học nộp đơn xin thực tập, mục tiêu nghề nghiệp nên thể hiện đặc điểm tính cách, kỹ năng và khả năng liên quan. Dưới đây là một số ví dụ về cách sinh viên có thể thêm vào:
“Tìm kiếm một công việc thực tập hè tại công ty ABC, nơi tôi có thể sử dụng các kỹ năng phân tích và lý luận của mình để phát triển tổ chức, đạt được mục tiêu.”
“Tìm kiếm một sự nghiệp đầy thách thức để thể hiện tốt nhất khả năng chuyên môn, kỹ năng và kỹ thuật của tôi để nâng cao kiến thức và sự phát triển trong ngành điện tử và viễn thông.”
“Để có được một vị trí đầy thách thức cho phép tôi có được kinh nghiệm thương mại giá trị và cải thiện các kỹ năng thiết kế , phát triển phần mềm mà tôi đã đạt được trong các dự án học tập của mình.”
3. Trình độ học vấn
Bạn có thể đặt trình độ học vấn trước kinh nghiệm hoặc ngược lại. Đối với sơ yếu lý lịch thực tập, phần học vấn được khuyến khích đặt trước phần kinh nghiệm.

Phần này bao gồm:

  • – Tên đầy đủ của trường đại học.
  • – Chuyên ngành học.
  • – Dự kiến ngày tốt nghiệp.
  • – ĐIỂM TRUNG BÌNH

4. Các khóa học (tùy chọn)
Đối với sơ yếu lý lịch thực tập, sinh viên cũng có thể thêm phần này và đặt xuống các khóa học có liên quan được thực hiện để cho thấy bạn có kiến thức cơ bản về chủ đề / ngành bạn đang nộp đơn.
5. Kỹ năng
Bao gồm các kỹ năng liên quan đến vị trí Thực tập mà bạn đang nộp đơn. Trong phần này, bạn có thể thêm Ngôn ngữ, Công cụ. Ví dụ, nếu bạn là sinh viên khoa học máy tính, bạn có thể đặt các kỹ năng như C, C ++, Java, mô hình thiết kế, v.v.
6. Kinh nghiệm
Nếu bạn có kinh nghiệm trước đó, bạn nên đặt xuống theo thứ tự thời gian bắt đầu với các chi tiết công việc hiện tại hoặc mới nhất. Thông tin chính ở đây bao gồm tên tổ chức, khoảng thời gian bạn làm việc và một đoạn văn nhỏ về vai trò của mình. Bạn có thể làm nổi bật thành tích mỗi vai trò bằng cách nêu rõ thành tích so với mục tiêu. Ví dụ: nếu bạn là sinh viên khoa học máy tính, bạn có thể đề cập đến dự án mà bạn đã làm việc trong tổ chức.
Nhiều sinh viên không có kinh nghiệm làm việc liên quan. Trong tình huống như vậy, bạn có thể chuyển sang phần Dự án.

Đây là một phần quan trọng, nơi bạn có thể giới thiệu một số công việc bạn đã thực hiện để thể hiện sự thành thạo của mình đối với các kỹ năng bạn đã đề cập ở trên. Sinh viên nên bao gồm các chủ đề có liên quan đến thực tập và điều đó sẽ giúp nhà tuyển dụng hiểu bạn sẽ thực hiện như thế nào tại tổ chức của họ.
7. Thành tựu/Danh dự/Giải thưởng/Chứng nhận/Bằng sáng chế/Hoạt động ngoại khóa

Thêm vài những thành tựu, danh dự và giải thưởng quan trọng đáng được đề cập. Tránh thêm các chi tiết không liên quan ở đây. Nếu bạn có chứng nhận, hãy đề cập đến tiêu đề, số giấy phép nếu có, cơ quan chứng nhận, ngày cấp và liên kết đến cơ quan chứng nhận. Tương tự, đối với bằng sáng chế, cung cấp tiêu đề, ngày cấp.

8. Người tham chiếu
Sinh viên/sinh viên tốt nghiệp có thể nhận được đề xuất từ các giáo sư của họ. Trong trường hợp bạn đã là thực tập sinh, hãy bảo đảm để có được lời giới thiệu từ người cố vấn của bạn tại tổ chức nơi bạn đã thực tập.

Những điểm quan trọng để viết sơ yếu lý lịch:

 1. Độ dài của sơ yếu lý lịch nên là 1-2 trang.
 2. Arial và Times New Roman được đề xuất phông chữ cho sơ yếu lý lịch.
 3. Kích thước phông chữ 11 hoặc 12 được khuyến khích.
 4. Tránh bất kỳ lỗi ngữ pháp và chính tả nào.
 5. Luôn đưa thông tin chính xác vào sơ yếu lý lịch.
 6. Vì bạn sẽ được phỏng vấn trên cơ sở sơ yếu lý lịch nên chỉ đề cập đến những chủ đề mà bạn chắc chắn và hiểu biết.
 7. Quan trọng nhất, giữ sơ yếu lý lịch ngắn gọn và chính xác, vì không ai có quá nhiều thời gian để đọc sơ yếu lý lịch dài.

UniTrain lược dịch

Xem thêm

Thuyết phục nhà tuyển dụng với 4 mẫu giới thiệu bản thân trong CV