Đầu tư vào các nguồn lực đào tạo và phát triển kỹ năng là một bước không thể thiếu nếu một tổ chức muốn thành công. Để đáp ứng nhu cầu đó, chúng ta – nguồn nhân lực, cần nắm rõ 3 bài học từ các kỹ năng công việc phát triển nhanh nhất trong năm 2023 này.

1. Kỹ năng kỹ thuật số đang có nhu cầu cao

Các kỹ năng kỹ thuật số, kỹ năng cho phép một người hiểu, sử dụng và tạo ra giá trị từ công nghệ, là bộ kỹ năng phát triển nhanh nhất trong số tất cả những người học kinh doanh, chính phủ và giáo dục đại học. Vì những bộ kỹ năng này có xu hướng phát triển tương đối gần đây, nên những người hiện đang làm việc trong lực lượng lao động thường phải nâng cao kỹ năng để học chúng, và các thế hệ sinh viên và người tìm việc sắp tới nên được tiếp xúc với chúng trước khi họ gia nhập lực lượng lao động.

Ví dụ: một trong những kỹ năng kỹ thuật số phát triển nhanh nhất là trực quan hóa dữ liệu, điều này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với kiến thức dữ liệu của các nhà tuyển dụng. Theo Harvard Business Review, “Kỹ năng dữ liệu hiện rất cần thiết cho hầu hết mọi vai trò trong mọi tổ chức.”

Các kỹ năng kỹ thuật số mà mọi người đang học rất đa dạng, phức tạp và thay đổi nhanh chóng. Chúng bao gồm từ triển khai cơ sở hạ tầng và phần mềm, đến phân tích và trực quan hóa dữ liệu, v.v. Điều này nói lên quy mô của các hoạt động kỹ thuật số mà người lao động hiện nay thường xuyên tham gia và tầm quan trọng của việc có thể kết hợp các kỹ năng có nhu cầu cao này vào vai trò hàng ngày của họ. Xu hướng này cũng được xây dựng trên cơ sở ngày càng nhiều nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của các kỹ năng kỹ thuật số rộng rãi để thúc đẩy lợi nhuận và tăng trưởng cho các nền kinh tế và xã hội nói chung.

2. Kỹ năng lãnh đạo là điều cần thiết để tạo ra sự thay đổi

Kỹ năng con người, còn được gọi là kỹ năng mềm, bao gồm nhiều lĩnh vực nhận thức, xã hội và cảm xúc, chẳng hạn như tư duy phản biện, ra quyết định và lãnh đạo. Nhiều khóa học phát triển kỹ năng con người mà người học truy cập trên Coursera trong năm nay (chẳng hạn như giao tiếp, cộng tác và quản lý con người) tương đối ổn định qua từng năm. Tuy nhiên, năm nay, nhu cầu về các khóa học đề cập đến quản lý thay đổi và kể chuyện đã tăng lên đáng kể.

Xem xét tốc độ thay đổi nhanh chóng, điều này không hoàn toàn đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều thú vị là những người học trong doanh nghiệp—ở khắp các doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức giáo dục đại học—hiện đang ngày càng tìm kiếm các khóa học này.

Điều này có thể báo hiệu sự thừa nhận rộng rãi hơn rằng tốc độ thay đổi này sẽ liên tục hơn và nhiều người học sẽ cần phát triển các kỹ năng bổ sung để giúp điều hướng các tổ chức, nhóm và cá nhân vượt qua những khó khăn khó dự đoán hơn. Ví dụ: 60% giám đốc điều hành doanh nghiệp nói rằng chúng ta nên chuyển sang phương pháp làm việc phân đoạn, trong đó các cá nhân sẽ cần phải có một bộ kỹ năng lãnh đạo mở rộng khi họ làm việc trong các dự án khác nhau với các năng lực khác nhau.

Khi các nhà tuyển dụng tiếp tục điều hướng sự bất ổn kinh tế vĩ mô vào năm 2023, các doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức giáo dục đại học sẽ cần mở rộng đầu tư vào các kỹ năng lãnh đạo.

3. Kỹ năng kỹ thuật số và kỹ năng mềm ngày càng trở nên gắn bó với nhau

Khi dấu ấn của kỹ năng kỹ thuật số gia tăng trong các nền kinh tế và xã hội của chúng ta, việc tích hợp đào tạo cân bằng giữa kỹ năng kỹ thuật số và kỹ năng mềm có thể củng cố cả hai. Xét cho cùng, cả hai đều bổ sung cho nhau: Mọi người sử dụng các kỹ năng của con người để sử dụng các kỹ năng kỹ thuật số một cách hiệu quả và có đạo đức, cũng như để lãnh đạo thành công các nhóm và tổ chức.

Ví dụ: các chương trình đào tạo tổ chức tập trung vào các kỹ năng như phát triển phần mềm scrum và phân tích con người—kết hợp chuyên môn kỹ thuật với kỹ năng quản lý—sẽ giúp các tổ chức nuôi dưỡng văn hóa nơi các lĩnh vực kỹ thuật được đưa vào quy trình quản lý và ra quyết định, thúc đẩy trách nhiệm giải trình và tính toàn diện về mặt thể chế .

Các chương trình đào tạo cân bằng các kỹ năng kỹ thuật số và kỹ năng mềm cũng sẽ giúp giáo dục đại học, chính phủ và doanh nghiệp tạo ra những công việc “thử thách trong tương lai”, đảm bảo trước rằng mọi người sẽ có những vai trò không thể tự động hóa. Những cải tiến gần đây về trí tuệ nhân tạo, chẳng hạn như công cụ ngôn ngữ dựa trên trí tuệ nhân tạo ChatGPT của OpenAI, càng nhấn mạnh hơn nữa tốc độ tự động hóa ngày càng tăng và tầm quan trọng của việc cân bằng các kỹ năng của con người và kỹ thuật số để giúp đảm bảo tương lai cho cả con đường sự nghiệp và ngành công nghiệp.

Để đáp ứng các xu hướng kỹ năng công việc này, ngày càng có nhiều tổ chức chuyển sang các chứng chỉ dựa trên kỹ năng. Chẳng hạn, Deloitte báo cáo rằng các tổ chức dựa trên kỹ năng có khả năng tuyển dụng nhân tài hiệu quả cao hơn 107%, xu hướng có danh tiếng là một nơi tuyệt vời để phát triển cao hơn 98%, khả năng giữ chân những người làm việc hiệu quả cao hơn 98%.

Nguồn: aws.amazon.com

Xem thêm

COMBO 3 DATA ANALYTICS 

[Download miễn phí] Coursera Global Skills Report 2022

5 chức năng giúp cải thiện quá trình phân tích