Công cụ BI là gì?

Công cụ Business Intelligence (BI) là phần mềm thu thập, chuyển đổi và trình bày dữ liệu để cho phép các nhà ra quyết định của công ty cải thiện lợi nhuận kinh doanh. Do đó, các công cụ BI xử lý rất nhiều dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc từ một số nguồn. BI chuyển đổi dữ liệu này và cho phép nó thu được những thông tin chi tiết hữu ích về doanh nghiệp từ dữ liệu đã thu thập.

Ý nghĩa của thuật ngữ trực quan hóa dữ liệu là gì?

Trực quan hóa dữ liệu là một phương tiện hiệu quả để dễ dàng truy cập vào dữ liệu trong một công ty. Điều này cũng trao quyền cho người dùng và các nhân viên khác thực hiện hành động dựa trên kiến ​​thức cụ thể thay vì phụ thuộc vào các giả định. Điều này giúp hình thành quy trình dựa trên dữ liệu nhiều hơn.

Trực quan hóa dữ liệu cũng giúp đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp với khách hàng và các bên bên ngoài doanh nghiệp, như các nhà đầu tư, phương tiện truyền thông, các bên liên quan và các cơ quan quản lý. Trực quan hóa dữ liệu hóa ra lại rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh hiện đại đến mức một số công ty ngày nay đang thuê những cá nhân am hiểu và trực quan về lĩnh vực này. Đây là một trong những kỹ năng khoa học dữ liệu quan trọng.

Có hàng trăm phương pháp có thể đạt được trực quan hóa dữ liệu:

 • – Bar charts
 • – Pie charts
 • – Gantt charts
 • – Histograms
 • – Box – and whisker plots
 • – Heat maps
 • – Area charts
 • – Waterfall charts
 • – Infographics
 • – Scatter plots
 • – Maps

5 công cụ BI hàng đầu tạo ra tác động đến trực quan hóa dữ liệu

1. Tableau

Tableau là một nền tảng phân tích dữ liệu và trí tuệ kinh doanh thời đại mới.

Ưu điểm của Tableau

 • – Tính linh hoạt và dễ sử dụng.
 • – Điểm mạnh cốt lõi là bảng điều khiển tương tác, cung cấp phân tích dữ liệu thời gian thực và cung cấp phản hồi nhanh.
 • – Cung cấp đồ họa thu hút sự chú ý (hình ảnh hóa) để biểu diễn dữ liệu bằng hình ảnh.
 • – Cung cấp tất cả các khả năng cần thiết để trích xuất dữ liệu, xử lý dữ liệu, trình bày dữ liệu và chia sẻ trang tổng quan/báo cáo cuối cùng/bảng tính với những người ra quyết định khác.
 • – Lý do chính đằng sau sự phổ biến của Tableau là chức năng kéo và thả đơn giản của nó để tạo hình ảnh trực quan.
 • – Tốc độ cao hơn so với các công cụ BI khác.
 • – Trực quan, một công cụ tự phục vụ mạnh mẽ.
 • – Cung cấp khả năng kết nối với nhiều nguồn Dữ liệu lớn như Teradata, Oracle, SAP HANA, Excel, MongoDB, JSON, Tệp văn bản, Amazon Redshift, Google Cloud, Hadoop, SQL, v.v.

2. Microsoft Power BI

Microsoft Power BI là một công cụ trực quan hóa dữ liệu nổi tiếng và mạnh mẽ. Đây là một phần mềm dựa trên đám mây và có hai phiên bản; Power BI Mobile và Power BI Desktop.

Ưu điểm của Microsoft Power BI

 • – Microsoft Power BI nổi tiếng nhờ chức năng dễ sử dụng để trực quan hóa dữ liệu và chuẩn bị dữ liệu.
 • – Nó bao gồm nhiều khả năng trực quan hóa như tạo hình ảnh hóa bằng ngôn ngữ tự nhiên, hình ảnh hóa tùy chỉnh, có trợ lý cá nhân Cortana, v.v.
 • – Microsoft Power BI cung cấp kết nối với nhiều nguồn dữ liệu như IBM, Oracle, SQL Server, Google Analytics, Salesforce, Azure DevOps, Excel, JSON, tệp văn bản, Mailchimp, Zendesk, v.v. Nó cũng có thể áp dụng để tích hợp với các nguồn dữ liệu lớn. đơn giản với các kết nối trực tiếp bằng cách áp dụng các dịch vụ web.

3. QlikView

Theo tuyên bố của Gartner Magic Quadrant 2019, QlikView là một trong những công cụ BI tốt nhất.

Ưu điểm của QlikView

 • – QlikView cung cấp tùy chọn lưu trữ trong bộ nhớ giúp thu thập dữ liệu, nhập dữ liệu và xử lý dữ liệu rất nhanh chóng. Các báo cáo được tạo bằng cách áp dụng các công cụ trực quan hóa và kết nối giữa các dữ liệu được tự động đạt được bằng cách sử dụng phần mềm QlikView.
 • – Có thể nói QlikView là một công cụ khám phá dữ liệu giúp tạo ra các ứng dụng động cho ứng dụng phân tích dữ liệu . Nó có một số khả năng trực quan hóa dữ liệu độc đáo. Data Discovery có thể được mô tả là một tìm kiếm do người dùng điều khiển để tìm các xu hướng và mẫu trong dữ liệu. Nó giúp các nhà khoa học dữ liệu nhìn thấy và biết các mẫu bằng cách cung cấp các công cụ hỗ trợ trực quan như bảng, biểu đồ, bản đồ, v.v.
 • – QlikView cũng khác biệt vì tính linh hoạt, hỗ trợ cộng tác và khả năng ghi nhớ.

4. Qlik Sense

Qlik Sense nổi tiếng là phần mềm trực quan hóa và nó rất hữu ích trong việc phân tích dữ liệu.

Ưu điểm của Qlik Sense

 • – Giúp người dùng liên kết và liên kết dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để thực hiện phân tích dữ liệu. Nó hữu ích trong việc phân tích dữ liệu cho nhiều người dùng, từ người dùng kỹ thuật đến không kỹ thuật.
 • – Qlik Sense tập trung nhiều hơn vào trực quan hóa dữ liệu vì nó có đồ họa tăng cường. Tuy nhiên, trong trường hợp của QlikView, người dùng có thể thao tác dữ liệu theo nhiều cách kỹ thuật bằng cách sử dụng tập lệnh. Nếu động cơ của người dùng khi sử dụng Qlik Sense là trực quan hóa và phân tích dữ liệu dưới dạng đồ họa tốt nhất có thể, thì Qlik Sense là lựa chọn phù hợp.
 • – Qlik Sense cung cấp quá nhiều tính linh hoạt cho người dùng vì họ có thể thực hiện các tác vụ hoàn toàn độc lập với phân tích và trực quan hóa tự phục vụ.
 • – Ngoài ra, người dùng có thể được giáo dục bằng cách phân tích tự động do máy hướng dẫn sử dụng công cụ nhận thức có trong Qlik Sense.
 • – Qlik Sense cung cấp Mô hình liên kết cho phép người dùng tự do thực hiện phân tích dữ liệu và giải thích dữ liệu ngay cả đối với dữ liệu phức tạp và rộng lớn. Qua đó, người dùng có thể rút ra những hiểu biết trực quan khi sử dụng nó.
 • – Tích hợp các tệp dữ liệu lớn từ một số nguồn có thể được thực hiện trong Qlik Sense.

5. SAP Lumira

SAP Lumira gần đây đã chuyển sang danh sách 10 công cụ BI hàng đầu.

Ưu điểm của SAP Lumira

 • – Theo Magic Quadrant cho nền tảng Analytics của Gartner và BI 2019, SAP Lumira có thể được xếp vào danh mục “các công cụ BI có tầm nhìn xa” có năng lực xuất sắc.
 • – SAP Lumira là một công cụ trực quan hóa dữ liệu và phân tích dữ liệu tự phục vụ.
 • – Nó nổi tiếng với khả năng dễ sử dụng và trực quan.
 • – SAP Lumira cung cấp các trực quan hóa dữ liệu phong phú và tương tác như đồ thị, bảng, bản đồ, đồ họa thông tin, biểu đồ, v.v.
 • – SAP Lumira bao gồm hai phiên bản dựa trên mục đích sử dụng; một phiên bản dành cho Nhà thiết kế và một phiên bản Khám phá. Trong phiên bản Khám phá, người dùng có thể sử dụng trực quan hóa dữ liệu tự phục vụ và sau đó xuất bản chi tiết trực tiếp trên các công cụ BI của Đối tượng Doanh nghiệp SAP. Trong trường hợp phiên bản Designer, người dùng có thể sử dụng trực quan hóa tự phục vụ để tạo các ứng dụng phân tích (đầy đủ chi tiết).
 • – Đây là một công cụ thân thiện với người dùng với màn hình chính và tại đây có thể tìm thấy tất cả các nguồn dữ liệu.
 • – Nó có các điều khiển đầu vào để người dùng làm việc trên ứng dụng một cách tự do.
 • – Màn hình ứng dụng cung cấp một nền tảng duy nhất để tạo ứng dụng với dữ liệu được nhập và thực hiện trực quan hóa dữ liệu.
 • – Với SAP Lumira, người dùng có quyền truy cập vào dữ liệu thời gian thực như dữ liệu Vũ trụ, dữ liệu được quản lý, dữ liệu đám mây, dữ liệu từ các nguồn dữ liệu lớn, siêu dữ liệu, v.v.

Nguồn: dasca.org

Xem thêm

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Sự khác biệt giữa Power Pivot, Power Query và Power BI