Bạn có đang tìm kiếm những lời khuyên để trở thành một nhân sự phân tích dữ liệu tốt hơn? Bạn có muốn biết những sai lầm và vấn đề mà bạn có gặp phải trong tương lai không? Trong bài viết này, UniTrain đã tổng hợp 5 lời khuyên của những chuyên gia SQL dựa trên kinh nghiệm lâu năm của họ.

Hãy bắt đầu với chủ đề truy vấn SQL.

Chăm sóc các truy vấn SQL

Khi viết một truy vấn SQL, mục tiêu của nhiều nhân sự là có được thông tin chi tiết từ tập dữ liệu. Mối quan tâm chính của họ là tốc độ và đầu ra. Điều này khác với trọng tâm dài hạn của doanh nghiệp khi họ muốn hiểu, xây dựng và quản lý các truy vấn SQL hiện có.

Khả năng truy cập là một thế mạnh lớn của SQL, cho phép chúng ta viết các truy vấn một cách nhanh chóng mà không gây khó chịu về cú pháp và các ràng buộc về định dạng. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi chúng ta phải chú ý đến định dạng và kiểu truy vấn SQL ngay từ ban đầu. Nhưng nhiều người lại không bận tâm đến điều đó, nên họ thường gặp khó khăn trong việc hiểu mã mà họ đã viết từ trước. Nếu không có ngôn ngữ nhất quán và được chấp nhận, các thành viên trong nhóm khó có thể hiểu các truy vấn của họ và mối quan hệ giữa các chỉ số trong báo cáo của cả nhóm.

Vì lý do này, hãy làm theo phương pháp hay nhất khi viết truy vấn SQL, chẳng hạn như sử dụng tên mô tả nhất quán với định dạng và kiểu. Làm như vậy cho phép bạn hiểu rõ các truy vấn của mình sau khi bạn viết chúng và phối hợp hiệu quả với nhóm.

Master GROUP BY

Mệnh đề GROUP BY là một trong những lệnh SQL cơ bản. Thường được sử dụng để vượt ra ngoài cấp độ hồ sơ cá nhân và kiểm tra dữ liệu được nhóm thành các danh mục (ví dụ: các tháng trong năm, danh mục sản phẩm và nhóm khách hàng).

Nhiều chuyên gia học GROUP BY sớm trong hành trình SQL của mình, nhưng tính ứng dụng của nó nhiều hơn cả. Nó có thể sử dụng với nhiều phép tính, hoặc với nhiều nhóm. Đối với những báo cáo chuyên nghiệp hơn, có thể tạo tổng phụ, hàng siêu tổng hợp hoặc nhiều nhóm

Chúng ta thường mắc lỗi khi sử dụng GROUP BY. Các ví dụ bao gồm sử dụng mệnh đề điều kiện sai (WHERE so với HAVING), nhóm dữ liệu trên các khóa không phải là duy nhất, bỏ qua các NULL và tổng hợp các giá trị sai (ví dụ: số hàng so với số lượng các giá trị riêng biệt). Không nhận thức được những vấn đề này thường dẫn đến báo cáo không đúng và sai lầm to lớn.

Tìm hiểu thông tin chi tiết về GROUP BY cho phép bạn có được thông tin chi tiết chuyên sâu hơn, tạo báo cáo giàu tính năng và tránh các quyết định kinh doanh sai lầm do báo cáo lỗi.

Xác thực dữ liệu

Hãy thử tưởng tượng, báo cáo được bạn đầu tư công sức trong nhiều ngày, nhưng vì sự cố nên nó bị tắt. Khi truy vấn lại các bước, bạn nhận ra một số dữ liệu của mình bị thiếu hoặc sai lầm (ví dụ: dữ liệu có giá trị không nhất quán hoặc tên cột không hợp lệ).

SQL có thể quản lý dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quan hệ, điều này mang lại cho SQL một lợi thế lớn so với Excel. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là chúng ta cần quan tâm hơn đến tập dữ liệu và các mối quan hệ của nó.

SQL cung cấp cho bạn phương tiện để kiểm tra dữ liệu bị thiếu và xấu, bạn nên làm việc này một cách chủ động và thường xuyên. Việc kiểm tra dữ liệu của bạn thường xuyên giúp ngăn chặn các phát sinh không cần thiết. Nó cũng giúp bạn hiểu rõ hơn về tập dữ liệu và giá trị kinh doanh của nó.

Hiểu giá trị của phân tích dữ liệu đối với doanh nghiệp

Một sai lầm phổ biến là nhảy vào phân tích dữ liệu ngay khi nhận được yêu cầu từ cấp trên. Sau khi làm việc với dữ liệu trong nhiều ngày, thì nhận ra rằng các giá trị trong dữ liệu không đúng với yêu cầu. Trong các tình huống thậm chí khác còn tồi tệ hơn, nhiều khả năng bạn sẽ phải làm lại từ đầu…

Bởi vậy, đừng lãng phí thời gian chỉ để phân tích dữ liệu. Mục đích cuối cùng là giải quyết các  vấn đề kinh doanh và giúp đưa ra các quyết định chiến lược. Hãy hiểu thật rõ yêu cầu trước khi bắt đầu viết truy vấn.

Học SQL và thực hành đều đặn

SQL không phải là một kỹ năng mà bạn chỉ cần học và đọc lý thuyết là có thể nắm bắt được. Ngôn ngữ lập trình này yêu cầu bạn phải học và thực hành liên tục để hiểu được cách áp dụng cho từng trường hợp.

Một cách để bạn dễ học và thực hành hơn, chính là đọc các truy vấn SQL của những người khác. Sau đó, hãy thử viết lại sao cho phù hợp với tình huống của bạn.

Xem thêm

Câu hỏi về SQL thường gặp khi phỏng vấn

Các thuật ngữ SQL cơ bản cần biết cho người mới bắt đầu và người chuyên nghiệp

Khóa học: DATA ANALYTICS FOR PROFESSIONALS

Tags