Strikethrough trong Excel là tính năng gạch ngang giá trị ô đã chọn hoặc gạch ngang giữa các ô. Trong công việc, đôi lúc người dùng Excel sẽ phải cần đến những thao tác Strikethrough để phục vụ một số mục đích nhất định.
Bài viết này của UniTrain sẽ chỉ ra 5 phương pháp sử dụng Strikethrough trong Excel hữu dụng nhất.
Strikethrough

Phương pháp #1 – Strikethrough bằng phím tắt Excel

Bước 1: Chọn ô cần định dạng
Strikethrough Excel
Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+5
Excel Strikethrough

Phương pháp #2 – Strikethrough bằng cách sử dụng Format Cell

Bước 1: Chọn các ô cần định dạng, nhấp chuột phải vào ô > Format Cells.

Strikethrough Format Cell

Bước 2: Cửa sổ Format Cells mở ra. Chọn Font > tick vào Strikethrough > Ok

Strikethrough

Strikethrough Excel

Phương pháp #3 – Strikethrough bằng cách sử dụng Quick Access

Bước 1: Nhấp chuột phải vào bất kỳ vị trí nào trên ribbon và chọn Customize the Ribbon

Excel Strikethrough

Bước 2: Cửa sổ “Excel option” xuất hiện.

  • Ở bên trái, chọn Quick Access Toolbar
  • Ở bên phải, chọn Choose commands from > Commands Not in the Ribbon

Bước 3: Tiếp theo, chọn Strikethrough > Add > Ok

Strikethrough

Bước 4: Sau khi thêm tùy chọn, nó sẽ xuất hiện trên thanh tiêu đề như hình

Excel Strikethrough

Bước 5: Chọn dữ liệu muốn Strikethrough và nhấp Strikethrough

Strikethrough Excel

Phương pháp #4 – Strikethrough bằng cách sử dụng Excel Ribbon

Bước 1: Nhấp chuột phải vào Font > Customize the Ribbon

Strikethrough

Bước 2: Cửa sổ Excel Option xuất hiện.
Chọn Choose commands from > Commands Not in the Ribbon
Cuối cùng, chọn Strikethrough > New tab > Add > OK

Excel Strikethrough

Strikethrough Excel

Phương pháp #5 – Strikethrough bằng cách sử dụng Conditional Formatting

Bước 1: Chọn phạm vi muốn áp dụng định dạng có điều kiện > Conditional Formatting > New Rule

Strikethrough

Bước 2: Nhấp vào Use a formula to determine which cells to format > Nhập công thức =B2= “Yes” > Format

Excel Strikethrough

Bước 3: Cửa sổ Format Cells xuất hiện > Font > tick Strikethrough > Ok

Strikethrough Excel

Excel

Một số lưu ý:
1, Strikethrough khi được áp dụng sẽ không làm thay đổi giá trị của ô.
2, Nếu người dùng chỉ muốn một phần giá trị ô bị gạch ngang, phải chọn phần đó thay vì ô hoàn chỉnh.

Xem thêm

Cách in từ Microsoft Excel và tránh sự cố khi in

Cách đặt lời nhắc và báo thức trên Excel

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

 

Tags