Có rất nhiều loại biểu đồ khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng để hình dung quá trình hướng tới mục tiêu. Trong bài đăng này, UniTrain sẽ chia sẻ 8 progress charts mà bạn có thể sử dụng trong các báo cáo và dashboards của mình.

1. Donut Chart

Donut Chart hiển thị tiến độ theo tỷ lệ phần trăm của tổng số 100%. Hình dạng là hình tròn hoặc donut và đây là loại biểu đồ phổ biến trong các ứng dụng theo dõi, đặc biệt là các ứng dụng thể dục.

2. Bar Chart

Bar Chart là một loại biểu đồ phổ biến khác để hiển thị tiến trình. Biểu đồ này sử dụng biểu đồ thanh xếp chồng 100% của Excel để hiển thị tiến trình hiện tại trong số 100%.

3. Dot Chart

Dot Chart là một phiên bản “sang chảnh” của bar chart. Biểu đồ này sử dụng biểu đồ đường có điểm đánh dấu để hiển thị tiến trình tới 100%.

4. Steps Chart

Steps Chart hiển thị việc hoàn thành một loạt các bước. Điều này hữu ích cho các dự án hoặc nhiệm vụ có một số bước hoặc cột mốc nhất định hướng tới mục tiêu. Biểu đồ này cũng sử dụng biểu đồ đường có điểm đánh dấu.

5. Scorecard Chart

Scorecard Chart hiển thị trạng thái hoàn thành của nhiệm vụ hoặc mục tiêu. Việc hoàn thành không nhất thiết phải theo thứ tự. Biểu đồ này sử dụng Biểu đồ cột cụm với các biểu tượng. Scorecard Chart cũng có tùy chọn hiển thị biểu tượng cho câu trả lời sai hoặc mục tiêu bị bỏ lỡ.

6. Calendar Progress Chart

Calendar Progress Chart hiển thị lịch theo tháng với các chỉ số hoàn thành cho mỗi ngày. Điều này là tuyệt vời để theo dõi tiến độ hàng ngày hoặc vệt. Biểu đồ này sử dụng biểu đồ kết hợp với biểu đồ phân tán XY cho ngày và biểu đồ cột cụm cho tên ngày trong tuần.

7. Waffle Chart

Waffle Chart hiển thị tiến trình hoặc phần trăm hoàn thành đến 100%. Biểu đồ này sử dụng biểu đồ phân tán XY.

8. Gauge Chart

Gauge Chart hiển thị phần trăm hoàn thành đến 100% trên nửa vòng tròn. Biểu đồ này sử dụng hai Donut charts để tạo thiết kế sọc.

Nguồn: excelcampus.com

Xem thêm

COMBO EXCEL FOR ANALYSTS 

28 Công cụ Add Ins của Microsoft năm 2023

Cách hợp nhất và căn giữa các ô đã chọn trong Excel