JD (JOB DESCRIPTION) LÀ GÌ?

– JD là một bảng mô tả công việc cụ thể các chức năng, nhiệm vụ của vị trí đăng tuyển trong doanh nghiệp nhằm giải quyết một hoặc một số chức năng, hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu nào đó của tổ chức trong cả ngắn hạn và dài hạn.

– Nếu tiếp cận sâu hơn dưới góc độ quản trị doanh nghiệp với việc hệ thống hóa các JD sẽ thấy JD chính là tổng thể chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của tổ chức, và vai trò của JD không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn có ý nghĩa trong việc quản trị tổ chức.

JD CÓ NHỮNG THÔNG TIN GÌ?

(i) Thông tin về vị trí: cho biết sự tồn tại, hiện diện của vị trí đăng tuyển, qua đó làm rõ thứ bậc báo cáo (report line) của vị trí trong tổ chức.

(ii) Trách nhiệm, nhiệm vụ: làm rõ vị trí đăng tuyển có nhiệm vụ gì, phải hoàn thành các công việc, nhóm công việc nào, trong thời gian bao lâu. Bên cạnh đó, phần này còn chỉ rõ việc thực hiện tuân theo các quy định, quy trình tác nghiệp nào.
(iii) Quyền hạn: quy định quyền và giới hạn trong những trường hợp cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
(iv) Chỉ tiêu công việc (KPI- Key Performance Indicator): đưa ra các chỉ tiêu công việc cơ bản phải hoàn thành, đây cũng là cơ sở để đánh giá người thực hiện và là mục tiêu phấn đấu trong khi làm nhiệm vụ.

TẠI SAO CẦN CÓ JD?

– Thông qua JD người quản trị biết sắp xếp người làm việc đã hợp lý hay chưa, đã giải quyết mục tiêu, nhiệm vụ hay chưa. Từ đó, giúp phát hiện sự bất hợp lý, sắp xếp lại khối lượng công việc, bố trí nhân sự cho phù hợp.

– JD là cơ sở quan trọng để tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân sự. JD giúp nhà quản trị xem xét ở một vị trí với mức lương và phúc lợi như vậy đã hợp lý chưa, là thấp, trung bình hay cao so với thị trường; từ đó thiết lập chính sách nhân sự hiệu quả.
– JD giúp quản lý nhân sự xây dựng chính sách nhân sự nói chung, chính sách lương, phúc lợi phù hợp qua từng thời kỳ phát triển công ty, đảm bảo công bằng và phúc lợi cho các vị trí.
– JD hỗ trợ Ban quản trị quản lý kiểm soát, đánh giá hiệu quả công việc của từng vị trí và phòng ban, từ đó có cái nhìn toàn cảnh để biết hiệu quả công việc.

 

Xem thêm

Khóa học kỹ năng Chuẩn bị CV – Phỏng vấn

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành

Leave us a Reply