KPMG Vương quốc Anh hôm thứ Năm thông báo đã bán hoạt động tái cấu trúc tại Vương quốc Anh cho Interpath Advisory, một công ty mới thành lập được hỗ trợ bởi HIG Europe. Theo báo cáo của Sky News, thương vụ này trị giá khoảng 400 triệu bảng.
Trong một tuyên bố, KPMG Vương quốc Anh nói rằng ngày càng nhiều xung đột lợi ích đã trở nên quá phức tạp và “có khả năng hạn chế” sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh đang tái cấu trúc của công ty. Thương vụ này sẽ khiến 550 nhân viên bao gồm 22 đối tác hiện đang làm việc trong hoạt động tái cấu trúc của KPMG tại Vương quốc Anh chuyển sang công ty mới.
Vào tháng 2, Deloitte thông báo họ cũng đã bán chi nhánh tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của mình cho Teneo. Hơn 250 người, trong đó có 27 đối tác, sẽ chuyển sang công ty mới.
Cả KPMG UK và Deloitte đều phủ nhận việc bán các dịch vụ của mình có liên quan trực tiếp đến việc tách rời hoạt động.
Vào tháng 2, Hội đồng Báo cáo Tài chính (FRC) đã công bố các nguyên tắc cập nhật và thông báo việc tách hoạt động có thể chuyển sang giai đoạn thực hiện tiếp theo.
Tuy nhiên, các nhà phê bình vẫn nghi ngờ về việc liệu việc tách ra có đạt được mục đích cải thiện văn hóa và chất lượng kiểm toán hay không.
Theo Franki Hackett, trưởng bộ phận kiểm toán và đạo đức tại Engine B “Các công ty Big4 biết một lúc nào đó họ sẽ buộc phải tách chức năng kiểm toán ra khỏi những việc khác và tốt hơn hết là bạn nên có số tiền để hỗ trợ bạn trong quá trình tái cấu trúc, hơn là buộc phải loại bỏ nó. tại thời điểm mà luật pháp yêu cầu,” cô nói.

Nguồn: Accountancyage

Xem thêm

Làm việc cho PWC, Deloitte, EY và KPMG có gì khác biệt?

Chủ tịch KPMG Vương quốc Anh từ chức sau khi yêu cầu nhân viên “ngưng ngồi đó và than vãn về đại dịch”

Các câu chuyện kế toán, tư vấn đáng đọc nhất năm 2020