Giả sử bạn có một danh sách tên nằm trong cột A trong Excel, để nhanh chóng chọn tên ngẫu nhiên từ danh sách này, bạn sẽ làm gì? Trên thực tế, bạn có thể chọn tên ngẫu nhiên từ danh sách có công thức. Bên cạnh phương pháp công thức, UniTrain sẽ hướng dẫn cho bạn một bổ trợ tiện dụng để dễ dàng giải quyết vấn đề này.

Chọn Tên Ngẫu Nhiên Từ Danh Sách Có Công Thức

Làm theo hướng dẫn sau để chọn tên ngẫu nhiên từ danh sách trong Excel.

1. Chọn một ô trống bên cạnh tên của danh sách, nhập công thức bên dưới vào đó rồi nhấn Enter. Bạn có thể thấy một tên ngẫu nhiên được hiển thị trong ô đã chọn.

=INDEX($A:$A,RANDBETWEEN(1,COUNTA($A:$A)),1)

Excel

Chú ý:

1. Chọn ô này và nhấn F9 chính, bạn sẽ nhận được các tên khác nhau một cách ngẫu nhiên.
2. Bạn cũng có thể chọn ô và kéo chốt điền xuống để liệt kê các tên ngẫu nhiên, nhưng sẽ nhận được các tên trùng lặp với công thức này.
3. Tên ngẫu nhiên sẽ được thay đổi tự động mỗi khi bạn làm mới trang tính.

 Chọn Các Tên Ngẫu Nhiên Từ Một Danh Sách Không Trùng Lặp

Vì công thức trên có thể gây ra các tên ngẫu nhiên trùng lặp trong kết quả, trong phần này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn hai công thức để giúp chọn các tên ngẫu nhiên từ danh sách không trùng lặp trong Excel.

1. Chọn một ô trống bên cạnh tên đầu tiên của danh sách (ở đây chọn B2), nhập công thức dưới đây vào và nhấn Enter. Sau đó, chọn ô kết quả và kéo Xử lý tự động điền qua các ô của cột trợ giúp để nhận các kết quả khác.

=RAND()

Excel1

2. Chọn một ô trống để nhập tên ngẫu nhiên (ở đây chọn C2), nhập công thức bên dưới vào đó và nhấn Enter. Chọn ô kết quả rồi kéo Xử lý tự động điền trên các ô để hiển thị các tên ngẫu nhiên.

=INDEX($A$2:$A$18,RANK(B2,$B$2:$B$18))

Excel2

Sau đó, bạn sẽ nhận được các tên ngẫu nhiên từ một danh sách được chỉ định mà không có tên trùng lặp như ảnh chụp màn hình ở trên được hiển thị.

Theo Extend Office

Xem thêm