Bạn đang gặp vấn đề căn chỉnh một văn bản dài để vừa trong một ô Excel? Ví dụ như bạn cần chèn văn bản dài vào một ô, và nếu văn bản vượt quá chiều rộng của ô thì sẽ rất khó để nhập văn bản vào cột tiếp theo. Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách căn chỉnh văn bản dài trong một ô Excel bằng 5 cách khác nhau!

Cách 1: Dùng tính năng Wrap Text trong Excel

Bạn có thể dùng tính năng Wrap Text trong Excel để căn chỉnh vừa văn bản dài trong một ô bằng cách:

Bước 1: Chọn dãy ô C5:C12.

Bước 2: Chọn Wrap Text. 

Selecting wrap text from toolbar to fit long text in one cell in excel

Bước 3: Chọn dãy ô C5:C12 và chọn Cells > Format > AutoFit Row Height.

Fixing the row height

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Output of Applying Wrap Text Feature

Cách 2: Điều chỉnh độ rộng cột theo cách thủ công

Bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột theo cách thủ công bằng cách chọn cột C bằng cách nhấp vào Column Bar (thanh cột) và kéo Fill Handle xuống cuối câu để vừa với văn bản dài trong một ô.

Cách 3: Sử dụng tính năng AutoFit Column Width

Một cách khác để căn chỉnh vừa văn bản dài trong một ô là sử dụng tính năng AutoFit Column Width từ thanh công cụ. Cách thao tác:

Bước 1: Chọn dãy ô C5:C12.

Bước 2: Chọn Cells > Format > Auto-Fit Column Width.

Selecting autofit column width from the toolbar to fit long text in one cell in excel

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Final output of using auto-fit column width

Cách 4: Cách dòng để phù hợp với văn bản dài

Bạn có thể cách dòng để phù hợp với văn bản dài trong Excel bằng cách đặt con trỏ vào nơi bạn muốn cách dòng và nhấn Alt + Enter.

Sau khi cách dòng, hãy thao tác tương tự cho các ô còn lại:
Output after applying line break

Để căn chỉnh chiều cao hàng của từng ô, hãy chọn AutoFit Row Height như ở cách 1 đã hướng dẫn.

Output after breaking the line

Cách 5: Sử dụng tùy chọn Shrink to Fit để căn chỉnh văn bản dài

Người dùng có thể sử dụng tùy chọn Shrink to Fit để căn chỉnh văn bản vừa trong một ô Excel. Tùy chọn này sẽ giúp thu nhỏ kích thước văn bản của bạn. Cách thao tác:

Bước 1: Chọn dãy ô C5:C12 và chọn Dialog box launcher.

Selecting dialog box launcher to fit long text in one cell in excel

Bước 2: Hộp thoại Format Cells hiển thị, chọn Shrink to fit trong mục Text Control > chọn OK.

Selecting shrink to fit option to fit long text in one cell in excel

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Final output after applying shrink to fit option

Xem thêm

Khóa học Advanced Excel for Professionals

[Free Download] Microsoft Excel Advanced: Functions and Formulas

Free Download: Excel Shortcuts for Windows and Mac 

Free Download: 100 Excel VBA Simulations 

Tags