Tài liệu “100 Excel VBA Simulations” – “100 mô phỏng Excel VBA” bao gồm nhiều mẫu code mô phỏng Excel từ mô hình rủi ro đến di truyền học, bằng cách sử dụng công cụ VBA – Visual Basic for Applications. Các mẫu mô phỏng được đề cập cung cấp một giải pháp thay thế thú vị cho các chủ đề Excel thông thường và bao gồm các tình huống như roulette, bẻ khóa mật khẩu, xác định giới tính, gia tăng dân số và các mẫu lưu lượng truy cập, cùng nhiều tình huống khác. Tìm hiểu ngay!

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

[Free download] Excel VBA Step-By-Step Guide To Learning Excel Programming Language For Beginners

Hướng dẫn cách dùng VBA Editor cho người mới bắt đầu

Khóa học Ứng dụng VBA trong Excel