Tài liệu “Microsoft Excel Advanced: Functions And Formulas” được biên soạn nhằm cung cấp các nội dung mang tính ứng dụng về cách xây dựng hàm nâng cao trong Excel, tài liệu giúp người đọc thấu hiểu đặc tính của mỗi hàm và cách sử dụng chúng bằng những ví dụ trực quan và các ghi chú về cú pháp dành riêng cho từng hàm.

Các nội dung nổi bật của tài liệu bao gồm:

– Xây dựng các hàm phức tạp trong Excel
– Sử dụng tính năng nâng cao trong Excel
– Công thức mảng (Array formulas) & công thức kiểm toán (Auditing formulas)
– Ghi chú cú pháp hàm

TẢI MIỄN PHÍ NGAY: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Combo khóa học Excel for Professionals

Combo khóa học Excel Automation

Total Việt Nam trải nghiệm chương trình đào tạo Advanced Excel for Professionals từ UniTrain

UniTrain tổ chức chương trình đào tạo Advanced Excel for Professionals cho POC Việt Nam