Chắc hẳn ai dùng Excel cũng biết đến hàm EVEN. Hàm EVEN dùng để trả về số được làm tròn lên đến số nguyên chẵn gần nhất, với cú pháp:

=EVEN(Number)

Trong bài viết dưới đây, hãy cùng UniTrain tìm hiểu 5 ví dụ khác nhau về cách sử dụng hàm EVEN trong Excel. UniTrain sẽ dùng các tập dữ liệu khác nhau để minh họa cho từng ví dụ. 

1. Dùng hàm EVEN để làm tròn giá bán

Người dùng có thể sử dụng EVEN(Range) để làm tròn lên đến một số chẵn của giá bán lẻ. Giả sử có tập dữ liệu như hình dưới:

Dataset for even round up selling price

Cách thao tác:

Bước 1: Nhập hàm EVEN trong ô E5. 

=EVEN(D5)
Using Excel Even Function To Round Up The Selling Price
Bước 2: Kéo xuống để thao tác tương tự cho các ô còn lại.
Final Even Rounded Selling Price

2. Làm tròn số ngày theo yêu cầu bằng hàm EVEN

Một cách khác nữa là người dùng có thể dùng hàm EVEN để làm tròn số ngày. Hãy cùng xem qua ví dụ dưới đây:

Dataset for even rounding dataset

Cách thao tác:

Bước 1: Tính số ngày ở cột Required Days bằng cách lấy ngày ở cột Last Sale Date trừ với ngày ở ô Expected Arrival. Nhập công thức dưới đây:

=EVEN(D5-C5)
Even Rounding The Required Days By Excel Even Function
Bước 2: Kéo biểu tượng Fill Handle từ ô E5 đến E10.
Evenly rounded required days

3. Làm tròn điểm bằng hàm EVEN

Bạn có thể sử dụng hàm EVEN để làm tròn điểm. Hãy cùng thao tác theo ví dụ dưới đây:
Dataset for rounding up mark
Cách thao tác:
Bước 1: Nhập công thức vào ô E5.
=EVEN(D5)
Rounding Up Marking Using Even Function
Bước 2: Kéo xuống để thao tác tương tự cho các ô còn lại.
Finally Round marking in E cell

4. Làm tròn trọng lượng bằng hàm EVEN

Ngoài ra, hàm EVEN trong Excel còn giúp người dùng làm tròn trọng lượng giúp dễ đọc và tính toán hơn. Hãy cùng xem qua ví dụ cụ thể dưới đây:
Dataset for rounding up weigth
Cách thao tác:
Bước 1: Nhập công thức trong ô E5.
=EVEN(D5)
Rounding Up Weight Using Excel Even Function
Bước 2: Kéo xuống để thao tác tương tự với các ô còn lại.
Final Output of Rounding Up Weight

5. Định dạng hàng có điều kiện bằng hàm EVEN

Có lẽ người dùng Excel sử dụng định dạng có điều kiện bằng hàm EVEN phổ biến nhất. Bạn có thể thay đổi màu ô của các hàng chẵn thành màu vàng nhạt bằng cách dùng hàm EVEN. Để làm được như vậy, hãy cùng xem qua ví dụ dưới đây:
Dataset for formatting even rows
Cách thao tác:
Bước 1: Chọn tập dữ liệu B5:D10.
Bước 2: Chọn Home > Conditional Formatting > New Rule.
step by step process formatting The EVEN Rows Using Excel Even Function
Bước 3: Chọn “Use a formula to determine which cells to format” trong mục Select a Rule Type.
Bước 4: Nhập công thức dưới đây và chọn Format…
=EVEN(ROW())=ROW()
Seelcting New rule for conditional formatting
Bước 5: Cửa sổ Format Cells sẽ hiển thị, chọn Fill > chọn màu tùy thích > OK.
Selecting Yellow for even cells
Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
Finally even colored yellow cell
Xem thêm

Tags