Hàm TIMEVALUE trong Excel (hàm ngày & giờ) được dùng để chuyển đổi thời gian dạng văn bản thành dạng số thập phân trong khoảng từ 0 (12:00:00 sáng) thành 0,999988426 (11:59:59 chiều). Thời gian dạng văn bản có thể là nhiều định dạng khác nhau như 12:00 AM, 4:30:35 PM, 15:30, 12-May-2020 13:00, 7/19/2018 1:00 AM.

EXCEL TIMEVALUE FUNCTION

Cú pháp:

=TIMEVALUE(time_text)

EXCEL TIMEVALUE FUNCTION

Các ví dụ sử dụng hàm TIMEVALUE

1. Hàm TIMEVALUE để nhận giá trị thập phân từ dữ liệu với định dạng thời gian

Người dùng có thể sử dụng hàm TIMEVALUE để nhận giá trị thập phân bằng cách:

Bước 1: Nhập hàm TIMEVALUE.

DATA

Bước 2: Nhấn Enter.

ALL DATA

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

FORMULA TEXT

2. Nhận giá trị thập phân của thời gian từ dữ liệu với định dạng ngày và giờ

Giả sử có tập dữ liệu với định dạng ngày và thời gian. Người dùng có thể tra giá trị thập phân của thời gian bằng cách:

Bước 1: Nhập hàm TIMEVALUE.

=TIMEVALUE(B5)
TIMEVALUE
Bước 2: Nhấn ENTER.
EXCEL TIMEVALUE FUNCTION

3. Dùng hàm TIMEVALUE trong tính toán

Trong ví dụ này, người dùng sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm TIMEVALUE để tính toán. Giả sử có một tập dữ liệu, gồm thời gian vào làm và thời gian nghỉ phép của nhân viên trong một công ty. Nếu một nhân viên làm việc trong 8 giờ, thì đồng nghĩa là nhân viên đó làm việc đầy đủ. Để làm được điều này, hãy thao tác các bước dưới đây:
Bước 1: Nhập công thức.
=(TIMEVALUE(D5)-TIMEVALUE(C5))*(24/8)
CALCULATION
Bước 2: Nhấn Enter.
VALUE
Bước 3: Kéo chuột xuống để thao tác tương tự cho các ô còn lại.
EXCEL TIMEVALUE FUNCTION

4. Tách ngày và giờ

Người dùng có thể tách ngày và giờ thành hai cột khác nhau bằng cách sử dụng hàm DATEVALUE và hàm LEFT để tách ngày, tách thời gian bằng hàm TIMEVALUE và hàm MID. Giả sử có tập dữ liệu (như hình dưới).
DATASET
Cách thao tác:
Bước 1: Nhập công thức vào ô C5.
=DATEVALUE(LEFT(B5,11))
Bước 2: Nhấn Enter và chọn định dạng Date.
DATEVALUE
Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
DATEVALUE
Bước 4: Nhập công thức vào ô D5.
=TIMEVALUE(MID(B5,13,5))
Bước 5: Nhấn Enter và chọn định dạng Time.
TIMEVALUE
Kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):
EXCEL TIMEVALUE FUNCTION
Xem thêm

Tags