Excel được xem là một công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu, tính toán và tạo các công thức phức tạp. Người dùng có thể kết hợp hai hoặc nhiều công thức để thực hiện các phép tính nâng cao và đạt được kết quả mong muốn (như hình dưới). Trong bài viết dưới đây, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách kết hợp hai công thức trong Excel qua 3 ví dụ cụ thể.

How to Combine Two Formulas in Excel

Ví dụ 1: Hai công thức khác nhau trong một ô Excel

Người dùng sẽ kết hợp hai công thức khác nhau bằng cách sử dụng ký hiệu “&” và hàm CONCATENATE trong một ô.

1.1. Dùng ký hiệu “&” để kết hợp hai công thức 

Hãy chèn công thức sau vào ô D18.

=”Average: “&AVERAGE(E5:E14)&”, Total: “&SUM(E5:E14)

2-Using Ampersand Symbol to Combine Two Different Formulas

1.2. Dùng hàm CONCATENATE 

Bây giờ, người dùng sẽ sử dụng hàm CONCATENATE để kết hợp hàm AVERAGE SUM trong một ô.

Hãy nhập công thức dưới đây vào ô D18:
=CONCATENATE(“Average: “, AVERAGE(E5:E14), “, Total: “, SUM(E5:E14))

3-Use the CONCATENATE function to combine the AVERAGE and SUM functions

Ví dụ 2: Kết hợp giữa phép tính tổng và hàm SUMIFS

Giả sử có tập dữ liệu như hình dưới, người dùng sẽ tổng hợp doanh số bán hàng lớn hơn 85.000 USD bằng cách sử dụng hàm SUMIFS và cộng doanh số trung bình.

Hãy nhập công thức dưới đây vào ô D18:

=D16+SUMIFS(E5:E14,E5:E14,”>85000″)

4-Applying SUMIFS function to calculate conditional sales

Ví dụ 3: Kết hợp hàm IF và AND 

Người dùng sẽ lồng hàm AND vào bên trong hàm IF để kiểm tra trạng thái bán hàng của những người bán hàng.

Hãy nhập công thức dưới đây vào ô F5:

=IF(AND(E5>D5),”Accomplished”,”Not Accomplished”)

5-Combining IF and AND functions to check the sales status

Xem thêm

Khóa học Excel for Professionals 

Tại sao công thức so sánh Date trong Excel bị lỗi? Cách khắc phục

Tính năng Excel mới toanh bạn không nên bỏ lỡ Cách tự động chia tỷ lệ trục biểu đồ trong Excel

Cách định dạng 2 gạch chân (Bottom Double Border) trong Excel

Tags