Chắc hẳn chúng ta không còn xa lạ với Merge – một chức năng dùng để kết hợp nhiều ô trong Excel. Giả sử, người dùng thấy một bảng dữ liệu có rất nhiều cột, hàng và bất tiện khi xử lý. Do đó, sử dụng chức năng Merge (hay còn gọi là hợp nhất) sẽ giúp tập dữ liệu có giao diện đơn giản hơn và dễ dàng xử lý hơn. Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn cách cách gộp ô dọc trong Excel.

Overview Image

1. Dùng lệnh Merge & Center trong Excel để hợp nhất các ô dọc 

Merge & Center là một trong những lựa chọn tuyệt vời trong Excel để hợp nhất nhiều ô. Tuy nhiên, trong trường hợp hợp nhất theo chiều dọc bằng tính năng này,người dùng sẽ mất một số dữ liệu.

Cách thao tác:

Bước 1: Chọn dữ liệu muốn hợp nhất và dùng lệnh Merge & Center. 

 Merging & Center Command to merge vertical cells

Bước 2: Nhấn Enter. Kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

Result of Merge & center command

2. Sử dụng Format Cells Box để hợp nhất các ô theo chiều dọc

Một cách khác để hợp nhất dữ liệu các ô theo chiều dọc là sử dụng Format Cells Box bằng cách thao tác:

Bước 1: Chọn các ô muốn hợp nhất.

 Utilizing format cell box

Bước 2: Nhấn CTRL+1 để mở hộp thoại Format Cells. Khi hộp thoại hiển thị, chọn Alignment > Merge Cells > OK.

 Using Format Cells box step-by-step

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:
Showing Format Cells box result

3. Sử dụng Ampersand để hợp nhất ô mà không làm dữ liệu

Người dùng có thể sử dụng các toán tử để hợp nhất các ô trong Excel. Cụ thể, bạn sẽ sử dụng toán tử dấu để hợp nhất các ô theo chiều dọc với tất cả các giá trị mà không làm mất bất kỳ dữ liệu nào.

Cách thao tác:

Bước 1: Nhập công thức ở ô D5.

Using formula with Ampersand operator

Bước 2: Nhấn Enter. Sau đó, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

Ampersand operator initial result

Bước 3: Sử dụng AutoFill để thao tác tương tự cho các ô còn lại.

 Showing result by using Ampersand operator to merge vertical cells

4. Dùng hàm CONCATENATE để hợp nhất ô theo chiều dọc 

Một cách khác để hợp nhất ô là dùng hàm CONCATENATE bằng cách:

Bước 1: Nhập công thức vào ô D5. Applying CONCATENATE function to merge vertical cells

Bước 2: Nhấn Enter. Sau đó, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

Initial result of merging vertical cells by the CONCATENATE function

Bước 3: Sử dụng AutoFill để thao tác tương tự cho các ô còn lại.

 Final result of using CONCATENATE Function

Xem thêm

Khóa học Advanced Excel for Professionals 

[Free Download] Microsoft Excel Advanced: Functions and Formulas

Free Download: Excel Shortcuts for Windows and Mac 

Free Download: 100 Excel VBA Simulations 

Tags