Trong Excel, ở một số thao tác, bạn chỉ cần chỉnh sửa nội dung trong tập dữ liệu và chúng sẽ được cập nhật mà không cần phải tốn thời gian để nhập lại lần hai. Cụ thể, trong Pivot Table, bạn có thể chỉnh sửa trong tập dữ liệu và chúng sẽ tự động cập nhật bằng tính năng Refresh Pivot Chart. Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn 4 cách để Refresh Pivot Chart trong Excel.

Tạo Pivot Chart trong Excel

Trước tiên, bạn cần tạo Pivot Chart trong Excel bằng cách:

Bước 1: Thu thập tập dữ liệu để tạo Pivot Table dẫn đến Pivot Chart. Giả sử, người dùng có tập dữ liệu, gồm Name, Gender, Height (cm).

How to Refresh Pivot Chart in Excel

Bước 2: Chọn B4:D17.

Bước 3: Chọn Insert > Pivot Table > From Table/Range.

Bước 4: Chọn New Worksheet > OK.

How to Refresh Pivot Chart in Excel

Bước 5: Trong Pivot Table Fields, kéo Name vào Rows Height vào Values. 

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

How to Refresh Pivot Chart in Excel

Bước 6: Bạn có thể chỉnh sửa bảng bằng cách chọn các ô trong Pivot Table > chọn Insert > Recommended Charts. 

Bước 7: Hộp thoại Insert Chart hiển thị, chọn loại biểu đồ tùy thích > OK. 

How to Refresh Pivot Chart in Excel

Cuối cùng, Pivot Chart sẽ hiển thị (như hình dưới):

1. Refresh Pivot Chart bằng tính năng PivotChart Analyze 

Người dùng có thể Refresh Pivot Table bằng tab PivotChart Analyze . Đây là cách dễ nhất để làm mới Pivot Table.

Cách thao tác:

Bước 1: Cập nhật tập dữ liệu. Ở đây, người dùng thêm hàng Jadon Sancho (như hình dưới).

How to Refresh Pivot Chart in Excel

Bước 2: Chọn tab PivotTable Analyze > Refresh.

Sau đó, dữ liệu mới sẽ tự động được cập nhật trong Pivot Chart.

How to Refresh Pivot Chart in Excel

2. Mở tính năng Refresh Data 

Cách thao tác:

Bước 1: Nhấp chuột phải > chọn PivotTable Options…

Bước 2: Hộp thoại Pivot Table Options hiển thị, chọn Data > Refresh data when opening the file > OK. 

How to Refresh Pivot Chart in Excel

Sau đó, dữ liệu tự động cập nhật trong Pivot Chart.

3. Nhấp chuột phải để Refresh Pivot Chart 

Đây được xem là cách đơn giản nhất. Bạn chỉ cần đặt con trỏ vào Pivot Table và nhấp chuột phải > chọn Refresh. 

How to Refresh Pivot Chart in Excel

Sau đó, Pivot Chart sẽ tự động cập nhật dữ liệu (như hình dưới):

4. Refresh Pivot Chart bằng VBA 

Cách thao tác:

Bước 1: Chọn Developer > Visual Basic. 

How to Refresh Pivot Chart in Excel

Bước 2: Nhấp đúp vào Sheet để có không gian viết code.

Bước 3: Chèn mã dưới đây:

Sub RefreshPivotCharts()
ActiveWorkbook.RefreshAll
End Sub

Bước 4: Chọn Run hoặc nhấn F5 để chạy mã.

How to Refresh Pivot Chart in Excel

Cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới):

Xem thêm 

Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Power Pivot – Công cụ phân tích và lập mô hình dữ liệu

Tạo Pivot Table từ dữ liệu ở file Excel khác

Cách nhóm dữ liệu trong Pivot Table Excel

Pivot Table là gì? Những vấn đề người dùng thường gặp khi sử dụng Pivot Table