Bạn muốn so sánh 2 Pivot Tables trong Excel? Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách thao tác so sánh 2 Pivot Tables trong Excel qua 2 ví dụ vô cùng đơn giản:

– Dùng công thức GETPIVOTDATA để so sánh 2 Pivot Tables trong Excel

– So sánh các giá trị trong Pivot Table bằng cách kết hợp hai bảng

Giả sử, người dùng có 2 tập dữ liệu về Record of Sales của năm 2020 và 2021 (như hình dưới). Trong bài viết này, người dùng sẽ so sánh hai bảng này.

how to compare two pivot tables in excel

Ví dụ 1: Dùng công thức để so sánh 2 Pivot Tables trong Excel

Bạn có thể sử dụng hàm GETPIVOTDATA để tìm sự khác biệt giữa các giá trị Sales của các năm khác nhau.

how to compare two pivot tables in excel

Cách thao tác:

Bước 1: Tạo 2 bảng trong một Sheet

Người dùng sẽ tạo 2 Pivot Tables trong một Sheet bằng cách sử dụng 2 tập dữ liệu của năm 2020 và 2021.

Bước 2: Chọn Insert > From Table/Range trong PivotTable.

using formula

Bước 3: Hộp thoại PivotTable from table or range hiển thị, chọn phạm vi của bảng năm 2020 trong Table/Range > chọn New Worksheet > OK. 

using formula

Sau đó, bạn sẽ thấy PivotTable3 PivotTable Fields hiển thị.

how to compare two pivot tables in excel

Bước 4: Kéo Product vào mục Rows, Year vào mục ColumnsSales đến mục Values.

using formula

Bước 5: Chọn ô A14 > Insert > From Table/Range trong mục PivotTable.

using formula

Bước 6: Hộp thoại PivotTable from table or range hiển thị, chọn phạm vi bảng thứ 2 trong mục Table/Range > chọn Existing Worksheet > chọn OK.

using formula

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới).

how to compare two pivot tables in excel

Bước 7: Kéo Product xuống mục Rows, Year xuống mục ColumnsSales ở mục Values.

using formula

Như vậy, bạn đã chèn 2 Pivot Tables vào một sheet. Sau đó, người dùng đã tạo một bảng trống để ghi nhận sự khác biệt giữa 2 bảng (như hình dưới).

using formula

Bước 8: Chèn công thức vào ô B26:

=GETPIVOTDATA("Sum of Sales",$A$5,"Product",A26)-GETPIVOTDATA("Sum of Sales",$A$16,"Product",A26)

Bước 9: Dùng Fill Handle để thao tác tương tự các ô còn lại.

how to compare two pivot tables in excel

Cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới).

how to compare two pivot tables in excel

Ví dụ 2: So sánh các giá trị trong Pivot Table bằng cách kết hợp hai bảng

Một cách khác, người dùng có thể kết hợp 2 tập dữ liệu của các năm 2020 và 2021, sau đó chuyển thành PivotTable để tìm sự khác nhau.

how to compare two pivot tables in excel

Cách thao tác:

Bước 1: Kết hợp các cột ProductYear, và Sales của năm 2020 và 2021 thành 1 bảng.

using formula

Bước 2: Chọn Insert > From Table/Range trong mục PivotTable.

how to compare two pivot tables in excel

Bước 3: Hộp thoại PivotTable from table or range sẽ hiển thị, chọn phạm vi dữ liệu > chọn New Worksheet > OK. 

using formula

Sau đó, bạn sẽ thấy PivotTable6PivotTable Fields.

using formula

Bước 4: Kéo Product xuống mục Rows, Year xuống mục ColumnsSales xuống mục Values.

how to compare two pivot tables in excel

Bước 5: Bạn sẽ thấy Sum of Sales Sum of Sales2 trong mục Values. Chọn Sum of Sales2 > Value Field Settings…

using formula

Bước 6: Hộp thoại Value Field Settings hiển thị, chọn Variance trong mục Custom Name > chọn Show Values As > chọn tùy chọnDifference From > Year trong mục Base Field > next trong mục Base item > OK. 

how to compare two pivot tables in excel

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới).

using formula

Bước 7: Chọn Variance > nhấp chuột phải và chọn Hide.

using formula

Thao tác Hide tương tự với cột Total Variance.

how to compare two pivot tables in excel

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới).

using formula

Bước 8: Tính % khác nhau giữa 2 cột bằng cách chọn Sum of Sales2 > chọn Value Field Settings.

percentage

Bước 9: Chọn % Variance trong mụcCustom Name > chọn Show Values As > chọn Year trong mục % Difference From > chọn next trong mục Base item. 

how to compare two pivot tables in excel

Cuối cùng, kết quả % khác nhau giữa 2 bảng sẽ hiển thị (như hình dưới):

percentage

Xem thêm 

Khóa học Tổ chức và Quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel

Power Pivot – Công cụ phân tích và lập mô hình dữ liệu

Tạo Pivot Table từ dữ liệu ở file Excel khác

Cách nhóm dữ liệu trong Pivot Table Excel