Bạn đang tìm kiếm một hàm Excel mà có thể trả về độ lệch chuẩn của toàn bộ dân số, đồng thời đáp ứng được các tiêu chí đã cho? Trong trường hợp này, hàm DSTDEVP là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Hãy cùng UniTrain tìm hiểu tổng quan về độ lệch chuẩn, công thức tính độ lệch chuẩn và cách sử dụng hàm DSTDEVP trong Excel nhé!

Độ lệch chuẩn là gì?

Độ lệch chuẩn hay còn gọi là Standard Deviation. Là đại lượng dùng để phản ánh độ phân tán của các giá trị trong bộ dữ liệu. Thể hiện sự biến thiên của giá trị trong một thời điểm phản ánh xu thế của sự thay đổi.

Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung bình cộng, tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn là tập có dữ liệu biến thiên nhiều hơn. Trong trường hợp hai tập dữ liệu có giá trị trung bình cộng không bằng nhau, thì việc so sánh độ lệch chuẩn của chúng không có ý nghĩa.

Công thức tính độ lệch chuẩn

SD = sqrt[(Σ(xi – x̄)2)/N]

Trong đó:

– SD là độ lệch chuẩn

– Σ là tổng của

– xi là giá trị của điểm dữ liệu thứ i

– x̄ là giá trị trung bình của tập dữ liệu

– n là số điểm dữ liệu trong tập dữ liệu

Cách tính độ lệch chuẩn của dân số bằng hàm DSTDEVP trong Excel

Giả sử có tập dữ liệu về Population của các quốc gia khác nhau, bao gồm GDP per Capita (USD), Inflation Rate (%) Life Expectancy. Người dùng muốn sử dụng hàm DSTDEVP để xác định độ lệch chuẩn dựa trên một số tiêu chí. Hãy cùng UniTrain tìm hiểu cách dùng hàm DSTDEVP trong Excel qua 2 ví dụ dưới đây nhé! 

Dataset of using DSTDEVP Function in Excel

Ví dụ 1: Tính độ lệch chuẩn của một tiêu chí cụ thể bằng hàm DSTDEVP trong Excel

Giả sử, người dùng muốn tính độ lệch chuẩn của tuổi thọ ở Châu Á trong tập dữ liệu nhưng chỉ với các quốc gia có Inflation Rate lớn hơn 1%. Để làm được điều này, người dùng sử dụng hàm DSTDEVP bằng cách:

Bước 1: Nhập công thức vào ô I5.

=DSTDEVP(B4:G14,"Life Expectancy",B18:G19)

Bước 2: Nhấn Enter, bạn sẽ nhận được kết quả độ lệch chuẩn.

dstdevp function in excel

Ví dụ 2: Tính độ lệch chuẩn với nhiều tiêu chí bằng hàm DSTDEVP trong Excel

Trong một số trường hợp, nếu bạn cần áp dụng nhiều tiêu chí thì cách thao tác sẽ thay đổi. Ví dụ, người dùng muốn tính độ lệch chuẩn của GDP per Capita của các quốc gia có hơn 100 triệu dân và Life Expectancy của các quốc gia đó phải lớn hơn 70. 

Cách thao tác:

Bước 1: Nhập công thức vào ô I5. 

=DSTDEVP(B4:G14,"GDP Per Capita (USD)",B18:G19)

Bước 2: Nhấn Enter và kết quả sẽ hiển thị (như hình dưới).

Using DSTDEVP Function to specify criteria in multiple fields

Phân biệt hàm DSTDEVP và hàm DSTDEV

Sự khác biệt chính là hàm DSTDEVP dùng để tính toán độ lệch chuẩn cho toàn bộ dân số, trong khi hàm DSTDEV dùng để tính toán độ lệch chuẩn của một mẫu.

Chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc sự khác biệt giữa độ lệch chuẩn theo mẫu và toàn bộ dân số là gì? Độ lệch chuẩn dân số xem xét tất cả cá nhân trong tập dữ liệu đó. Trong khi đó, độ lệch chuẩn theo mẫu có nghĩa là xem xét một số cá nhân nhất định trong tập dữ liệu.

Do đó, hàm DSTDEV cho ra giá trị độ lệch chuẩn cao hơn hàm DSTDEVP.

Xem thêm

Khóa học Advanced Excel for Professionals 

[Free Download] Microsoft Excel Advanced: Functions and Formulas

Free Download: Excel Shortcuts for Windows and Mac 

Free Download: 100 Excel VBA Simulations 

 

Tags