Tệp Excel của bạn ngừng hoạt động và bắt đầu hiển thị thông báo lỗi Excel not Responding? Hay thỉnh thoảng gặp các lỗi tương tự, chẳng hạn như Excel has stopped working. Điều này sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nếu bạn lưu tập dữ liệu đó. Do đó, trong bài viết này, UniTrain sẽ giới thiệu 5 cách khắc phục lỗi mà không bị mất dữ liệu.

Overview of Fixing When Excel Not Responding Without Losing Data

1. Sử dụng phím tắt để mở Excel ở Safe Mode để sửa lỗi Excel Not Responding mà không mất dữ liệu

Giải pháp đầu tiên là dùng phím tắt để mở Excel ở Safe Mode. Khi Excel được khởi chạy ở Safe Mode, chúng sẽ bỏ qua các cài đặt và tính năng bao gồm một vị trí khởi động khác, thanh công cụ tùy chỉnh và phần bổ trợ Excel. Cách thao tác:

Bước 1: Nhấn CTRL + R 

Bước 2: Hộp thoại Run hiển thị, nhập excel.exe / safe

Bước 3: Nhấn OK.

Use of Keyboard shortcut how to fix excel not responding without losing data

2. Cài đặt Microsoft Office mới nhất 

Một số lỗi xảy ra do chưa cập nhật các phiên bản Windows và Office mới nhất. Do đó, người dùng cần kiểm tra các phiên bản Excel mới nhất để cài đặt bằng cách:

Bước 1: Chọn File.

Installing Latest Update to show how to fix excel not responding without losing data

Bước 2: Chọn Account > Update Options → Update Now.

Installing Latest Update to show how to fix excel not responding without losing data

Như vậy, bạn đã cập nhật các công cụ Office.

3. Kiểm tra lại Macro trong Excel

Excel not Responsding xảy ra có thể là do việc sử dụng Macro không phù hợp. Để khắc phục điều này, hãy làm theo các thao bên dưới:

Bước 1: Chọn Developer > Visual Basic. 

Bước 2: Cửa sổ Visual Basic hiển thị, chọn Tools > Options… 

Finding Options in Tools

Bước 3: Cửa sổ Options hiển thị, chọn General > kiểm tra Compile on Demand > OK.

Checking Compile on demand in Options

4. Truy cập File Options để tắt các phần bổ trợ không mong muốn

Đôi khi, các phần bổ trợ cũng là nguyên nhân dẫn đến lỗi trong Excel. Nếu tắt phần bổ trợ, người dùng có thể giải quyết vấn đề Excel bị treo hoặc không phản hồi. Cách thao tác:

Bước 1: Chọn File > Options.

Accessing file option to see how to fix excel not responding without losing data

Bước 2: Hộp thoại Excel Options hiển thị, chọn Add-ins > Go. 

Finding Add-ins

Bước 3: Bỏ chọn tất cả Add-ins available> OK.

Unchecking Add-ins available to see how to fix excel not responding without losing data

5. Sử dụng Clean Boot để kiểm tra chương trình chạy ngầm

Một số chương trình tự động khởi chạy và hoạt động ở chế độ nền khi Windows khởi động. Các chương trình này có thể tạo ra lỗi trong Excel và khiến Excel gặp vấn đề khi lưu dữ liệu. Do đó, người dùng có thể dùng Clean Boot để hỗ trợ tìm ra các lỗi chạy ngầm trong các ứng dụng. Cách thao tác:

Bước 1: Trong tìm kiếm Start, hãy viết MSConfig và chọn System Configuration.

System Configuration to see how to fix excel not responding without losing data

Bước 2: Hộp thoại System Configuration hiển thị, chọn General > kiểm tra Load System Services > OK.

Checking Selective Startup box

Bước 3: Chọn Services > Hide all Microsoft services > OK. 

Checking Hide all Microsoft services

Xem thêm

Khóa học Advanced Excel for Professionals 

[Free Download] Microsoft Excel Advanced: Functions and Formulas

Free Download: Excel Shortcuts for Windows and Mac 

Free Download: 100 Excel VBA Simulations 

Tags