Khi làm việc trên một tập dữ liệu lớn, đôi khi bạn gặp lỗi hàm MATCH không hoạt động (như hình dưới). Vậy nguyên nhân từ đâu và cách khắc phục như thế nào? Hãy cùng UniTrain tìm hiểu 3 lí do dưới đây nhé.

Excel MATCH Function not working issues and solutions

Lí do 1: Lỗi #N/A!

Lỗi #N/A là một trong những lỗi phổ biến nhất liên quan đến hàm MATCH. Lỗi này xảy ra nếu Excel không thể tìm thấy dữ liệu nguồn trong tập dữ liệu. Nếu giá trị tra cứu ở định dạng văn bản, hàm MATCH sẽ trả về lỗi #N/A. Ngoài ra, bạn cũng gặp lỗi này khi không chèn đúng cú pháp.

#N/A error with MATCH Function

Cách khắc phục 1: Kết hợp hàm MATCH và hàm TRIM để chuyển định dạng số thành văn bản

Bước 1: Dựa vào tập dữ liệu trên, chọn C17. 

Bước 2: Nhập công thức dưới đây:

=MATCH(TRIM(B17),$D$5:$D$14,0)

Bước 3: Nhấn Enter.

Combination of MATCH and TRIM Function

Cách khắc phục 2: Chuyển đổi giá trị số thành văn bản 

Bước 1: Chọn C17.

Bước 2: Nhập công thức dưới đây:

=MATCH(B17&"",$D$5:$D$14,0)

Bước 3: Nhấn Enter.

Conversion of numbers into text in MATCH Function

Cách khắc phục 3: Chèn đúng công thức

Bước 1: Chọn C17.

Bước 2: Nhập công thức dưới đây:

=MATCH(B17,$D$5:$D$14,0)

Bước 3: Nhấn Enter.

Insertion of MATCH Function syntax in a proper way

Lí do 2: Lỗi #NAME!

Excel hiển thị lỗi #NAME nếu sử dụng hàm không tồn tại. Cụ thể, khi người dùng viết sai tên hàm sẽ dẫn đến lỗi này. Ví dụ, hình dưới đây hiển thị lỗi #NAME do hàm MATCH được nhập là MACTH.

Reason of #NAME error

Cách khắc phục: Viết đúng tên hàm

Bước 1: Chọn C17.

Bước 2: Nhập công thức dưới đây:

=MATCH(B17,$D$5:$D$14,0)

Bước 3: Nhấn Enter.

Correction of Formula spelling of MATCH Function

Lí do 3: Lỗi #NULL!

#NULL! hiển thị khi người dùng sử dụng thừa khoảng trắng vào hoặc dấu hai chấm trong phạm vi bị bỏ qua.

Cause of #NULL error

Cách khắc phục:

Bước 1: Chọn ô C17.

Bước 2: Nhập công thức dưới đây:

=MATCH(B17,$D$5:$D$14,0)

Bước 3: Nhấn Enter.

Insertion of Function's Argument properly

Xem thêm 

Khóa học Advanced Excel for Professionals 

[Free Download] Microsoft Excel Advanced: Functions and Formulas

Free Download: Excel Shortcuts for Windows and Mac 

Free Download: 100 Excel VBA Simulations 

 

Tags