Cross Join là mệnh đề đơn giản nhất, dùng để khớp từng hàng từ một bảng dữ liệu với tất cả các hàng khác. Trong bài viết dưới đây, UniTrain sẽ hướng dẫn cách tạo Cross Join trong Power Query Excel.

Giả sử người dùng có tập dữ liệu, gồm ColorSize của áo thun (như hình dưới) và muốn thao tác Cross Join bằng Power Query:

Dataset for How to Create Cross Join in Excel

Cách dùng Cross Join trong Power Query Excel

Power Query là một ứng dụng công nghệ kết nối và xử lý dữ liệu của Microsoft. Người dùng có thể sử dụng Power Query để tạo Cross Join trong Excel bằng cách:

Bước 1: Chọn dãy dữ liệu.

Bước 2: Chọn Insert > Table.

Inserting Table to Create Cross Join in Excel

Bước 3: Hộp thoại Create Table hiển thị,  chọn My table has headers > OK.

Using Create Table Dialog Box for Creating Table

Bước 4: Chọn Table Design > Table Name để đổi tên tùy thích.

Bước 5: Tương tự, tạo một bảng cho phạm vi dữ liệu còn lại và đổi tên tùy thích.

Creating and Naming Table from Another Data Range in Excel

Bước 6: Chọn Data > From Table/Range.

Using From Table/Range Command to Import Table Using Data Tab

Bước 7: Chọn Close & Load > Close & Load to…

Selecting Close & Load for Making Cross Join in Excel

Bước 8: Hộp thoại Import Data hiển thị, chọn Only Create Connection > OK.

Using Import Data Dialog Box to Only Create Connections for Cross Join in Excel

Bước 9: Ngăn tác vụ Queries & Connections hiển thị ở bên góc phải màn hình, một Query được thêm dưới dạng Connection only.

Adding Color_chart as Connection Only Query

Bước 10: Tương tự, thêm một bảng còn lại dưới dạng Connection only.

Adding Size as Connection Only Query

Bước 11: Nhấp chuột phải vào truy vấn mà bạn muốn làm trong Cross Join > chọn Reference.

Selecting Reference to Create Reference Query in Excel

Bước 12: Đổi tên truy vấn.

Changing Name of Query to Cross Join in Excel

Bước 13: Chọn Add Column > Custom Column. 

Adding Column to Cross Join in Excel

Bước 14: Khi hộp thoại Custom Column hiển thị, nhập tên của bảng mà bạn muốn tạo Cross Join trong mục Custom column formula > chọn OK.

Custom Column Dialog Box for Creating Cross Join in Excel

Bước 15: Một cột tùy chỉnh mới được thêm vào bảng, hãy chọn biểu tượng Expand. 

Adding a New Custom Column And Expanding It for Cross Join

Bước 16: Chọn cột bạn muốn tạo Cross Join > chọn OK.

Selecting Preferred Column for Cross Join in Excel

Sau đó, kết quả sẽ hiển thị như hình dưới:

Cross Join Chart in Excel Power Query

Bước 17: Chọn Home > Close & Load > Close & Load.

Selecting Close & Load to Load the Cross Join Chart

Kết quả hiển thị như hình dưới:

Final Cross Join Table That is Loaded in Excel Sheet

Xem thêm

Khóa học Advanced Power Query 

Cách xóa khoảng cách trong Excel bằng Power Query

Cách thay thế giá trị trong Power Query

Học Power Query có lợi như thế nào?