Mới đây, Microsoft vừa cập nhật thêm một tính năng mới cho cổng VNet cho Power Query Online và Power BI. Hãy cùng xem các tính năng mới đó là gì nhé!

Tính năng tạo các cụm dữ liệu VNet

Công dụng của tính năng mới này là tạo một cụm cổng dữ liệu mạng ảo để cân bằng tải các truy vấn đang thực thi trên cụm và tránh một điểm lỗi duy nhất.

Tính năng này có tính khả dụng cao khi tạo một cổng dữ liệu mạng ảo mới. Có nhiều cổng trong cụm đảm bảo rằng doanh nghiệp có thể truy cập dữ liệu của nhân viên sau mạng ảo và tránh một điểm lỗi khi truy cập tài nguyên dữ liệu tại chỗ. Một cụm với nhiều cổng cũng cho phép cân bằng tải. Việc lựa chọn một cổng trong quá trình cân bằng tải là ngẫu nhiên.

Có hai cách để tạo một cụm cổng dữ liệu mạng ảo. Cách đầu tiên là tạo trực tiếp một cụm với nhiều cổng trong quá trình tạo cổng dữ liệu lần đầu tiên. Tùy chọn thứ hai là chỉnh sửa cài đặt cho các cổng dữ liệu mạng ảo hiện có.

Nếu bạn đang tạo một cổng dữ liệu mạng ảo mới, trước tiên bạn cần điền thông tin bắt buộc để tạo mạng ảo từ trung tâm quản trị Power Platform. Sau đó, bạn sẽ thấy một menu tùy chọn nâng cao.

Tính năng mới cho cổng VNet

Theo mặc định, số lượng cổng được đặt thành 1. Điều này có nghĩa là chỉ một cổng sẽ được tạo. Bạn có thể tăng số lượng cổng bằng cách sử dụng thanh trượt. Số cổng tối đa cho mỗi cụm là 3.

Tính năng thay đổi thời gian đến thời điểm tự động tạm dừng khi cổng VNet không hoạt động

Các nhân sự trong doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng cổng VNet đang hoạt động khi cần để xử lý công việc

Cụm cổng dữ liệu mạng ảo thường sẽ tự động tạm dừng sau một thời gian không hoạt động nhất định. Sau khi cổng tự động tạm dừng, sẽ mất khoảng 2 đến 3 phút để cụm có thể hoạt động trở lại. Theo mặc định, khoảng thời gian không hoạt động trước khi tự động tạm dừng được đặt thành 30 phút. Bạn có thể tăng khoảng thời gian này lên tối đa là 24 giờ. Không có hỗ trợ để luôn bật cụm cổng dữ liệu mạng ảo.

Tính năng mới cho cổng VNet

Tính năng khắc phục sự cố cổng dữ liệu VNet

Các nhân viên có thể khắc phục sự cố mạng cổng dữ liệu mạng ảo của doanh nghiệp ngay khi hệ thống đang gặp sự cố kết nối mạng giữa cổng và nguồn dữ liệu cần kết nối.

Thông tin khắc phục sự cố bao gồm các dữ liệu sau:

  • Thông tin bộ điều hợp Ethernet : Cung cấp thông tin về cài đặt mạng của cổng. Bạn có thể sử dụng thông tin này để kiểm tra xem Giao thức Internet (IP) có được mong đợi trong mạng con chính xác hay không. Bạn cũng có thể kiểm tra xem cài đặt Hệ thống tên miền (DNS) có chính xác hay không.
  • Phân giải tên và kiểm tra kết nối mạng : Cung cấp khả năng khắc phục sự cố kết nối giữa vùng chứa và điểm cuối bằng cách sử dụng IP hoặc tên miền và cổng. Nếu thử nghiệm này không thành công, có khả năng là vùng chứa không phản hồi tốt. Sự cố này có thể xảy ra khi DNS không phản hồi với một địa chỉ hoặc khi mạng không khả dụng. Nếu kiểm tra mạng không thành công, có thể có sự cố với việc gán cấu hình IP của nguồn dữ liệu.

Nguồn: Microsoft

Xem thêm

Cập nhật tính năng mới của Power BI – tháng 6/2022

Các phím tắt Power BI Desktop lợi hại

Khóa học: Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI