Brand Finance cung cấp bài cáo thường niên về các thương hiệu toàn cầu có quy mô và sức ảnh hưởng nhất.

Ấn bản Brand Finance Global 500 2021 cung cấp các thông tin, báo cáo, phân tích toàn diện về các thương hiệu trên thế giới; Chỉ số và tiêu điểm nổi bật của thương hiệu tài chính trong năm qua.

Xem thêm

Download Báo cáo Việt Nam năng động – Tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao

8 cuốn sách kinh tế hay nhất năm 2021