Data Architecture là gì? 

Data Architecture là một khuôn khổ các mô hình, chính sách, quy tắc và tiêu chuẩn mà một doanh nghiệp sử dụng để quản lý dữ liệu. Data Architecture chuẩn hóa các quy trình sử dụng dữ liệu như lưu trữ, chuyển đổi, cung cấp dữ liệu, giúp cho nhân sự của công ty có thể truy cập dễ dàng những dữ liệu được cập nhật thường xuyên.

Data Architecture cần phải phù hợp với dòng chảy dữ liệu của công ty, người xây dựng Data Architecture phải xác định chính xác cách phân phối dữ liệu sao cho đáp ứng đủ nhu cầu và tạo nhiều giá trị nhất cho những nhà lãnh đạo thường xuyên phải đưa ra quyết định kinh doanh.

Thiết lập Data Architecture cần tuân theo những nguyên tắc gì?

Những nguyên tắc của Data Architecture xoay quanh các vấn đề: thu thập, sử dụng, quản lý và tích hợp dữ liệu.

Xác thực tất cả dữ liệu tại điểm nhập 

Cải thiện tình trạng dữ liệu của doanh nghiệp bằng cách loại bỏ dữ liệu thừa và chỉnh sửa các lỗi dữ liệu thường gặp. Vậy nên, ngay tại thời điểm nhập, Data Architecture cần phải được thiết kế để xác thực dữ liệu càng sớm càng tốt, dữ liệu nào xấu, lỗi nào được phát hiện, cần phải được loại bỏ ngay.

Nhất quán 

Sử dụng “ngôn ngữ chung” cho Data Architecture, nhằm nhất quán về phương thức làm việc giữa các đồng nghiệp khác phòng ban trong công ty.

Tránh sao chép và chuyển di dữ liệu 

Di chuyển dữ liệu làm ảnh hưởng đến chi phí, độ chính xác và thời gian. Vậy nên, các Data Architecture phiên bản hiện đại luôn cố gắng giảm đi nhu cầu di chuyển dữ liệu bổ sung, tạo cho dữ liệu luôn mới và tối ưu hóa tính linh hoạt của dữ liệu.

Người dùng cần có quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu 

Data Architecture được kiến tạo để giúp người lấy và sử dụng dữ liệu theo quy trình hợp lý. Vậy nên, nếu người dùng không truy cập được vào dữ liệu, điều này sẽ trở nên vô nghĩa.

Kiểm soát bảo mật

Bổ sung cho điều trên, không phải bất kỳ nhân sự cấp Entry nào cũng có thể truy cập vào dữ liệu tối mật của doanh nghiệp. Để tránh rò rỉ thông tin, cần có sự phân cấp và kiểm soát quyền truy cập cho từng tệp dữ liệu, tùy theo mức độ quan trọng của chúng.

Các Data Architecture Frameworks phổ biến

Data Architecture Frameworks được sử dụng làm nền tảng cho việc xây dựng Data Architecture của một doanh nghiệp.

DAMA-DMBOK 2

Điều này đề cập đến Cơ quan kiến thức quản lý dữ liệu của DAMA International – một khuôn khổ được thiết kế đặc biệt để quản lý dữ liệu. Nó bao gồm các định nghĩa tiêu chuẩn về thuật ngữ quản lý dữ liệu, chức năng, phân phối, vai trò và cũng trình bày các hướng dẫn về nguyên tắc quản lý dữ liệu.

Zachman Framework cho kiến ​​trúc doanh nghiệp

John Zachman đã tạo ra bản thể luận doanh nghiệp này tại IBM trong những năm 1980. Cột ‘dữ liệu’ của khung này bao gồm nhiều lớp như tiêu chuẩn kiến ​​trúc chính cho doanh nghiệp, mô hình ngữ nghĩa hoặc khái niệm mô hình dữ liệu/ doanh nghiệp, mô hình dữ liệu doanh nghiệp hoặc lôgic, mô hình dữ liệu vật lý và cơ sở dữ liệu thực tế.

Khung kiến ​​trúc nhóm mở (TOGAF)

TOGAF là phương pháp luận kiến ​​trúc doanh nghiệp được sử dụng nhiều nhất, cung cấp một khuôn khổ để thiết kế, lập kế hoạch, triển khai và quản lý các phương pháp hay nhất về kiến ​​trúc dữ liệu. Nó giúp xác định các mục tiêu kinh doanh và sắp xếp chúng với các mục tiêu kiến ​​trúc.

Xem thêm

Làm thế nào để đưa ra quyết định sáng suốt dựa vào dữ liệu?

28 thuật ngữ Data Analytics cho dân dữ liệu

Khóa học: COMBO 3 KHÓA DATA ANALYTICS FOR PROFESSIONALS