Deloitte Passport 2023 chính thức mở đơn ứng tuyển tại các vị trí sau:

Dành cho sinh viên năm 4

Audit & Assurance

– Hà Nội: https://deloi.tt/3Q1MkW4

– TPHCM: https://deloi.tt/3rxIBoX

Tax & Legal

– Hà Nội: https://deloi.tt/3Og7Btw

* Tax Advisory: https://deloi.tt/43IYRAZ

* Accounting Services: TPHCM: https://deloi.tt/3PZBTCk

* Legal Advisory Services: TPHCM: https://deloi.tt/3rvqwHZ

Dành cho sinh viên năm 2, năm 3

Audit & Assurance

– Hà Nội: https://deloi.tt/44tHMMl

– TPHCM: https://deloi.tt/3OhRn3l

Tax & Legal

– Hà Nội: https://deloi.tt/44pxk8A

Đơn đăng ký sẽ được mở từ ngày 17/7/2023 đến ngày 6/8/2023

Xem thêm

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

Big 4 Interview Tips