Storytelling with Data cung cấp các kiến ​​thức cơ bản về trực quan hóa dữ liệu và cách giao tiếp hiệu quả với dữ liệu. Đây là tài liệu do UniTrain sưu tầm giúp bạn khám phá ra sức mạnh của cách kể chuyện và cách biến dữ liệu trở thành điểm then chốt trong câu chuyện.

Tài liệu này trình bày cách vượt ra khỏi các công cụ thông thường để tiếp cận dữ liệu gốc và cách sử dụng dữ liệu để tạo ra một câu chuyện lôi cuốn, hấp dẫn. Nội dung tài liệu gồm:

1/ Hiểu về tầm quan trọng của ngữ cảnh 

Storytelling With Data 1

2/ Xác định loại biểu đồ thích hợp với từng tình huống

Storytelling With Data 2

3/ Nhận biết và loại bỏ sự lộn xộn che đậy thông tin quan trọng

Storytelling With Data 3

4/ Hướng sự chú ý của người đọc đến những phần quan trọng nhất trong dữ liệu 

Storytelling With Data 4
5/ Suy nghĩ như một designers và sử dụng các khái niệm về thiết kế trong trực quan hóa dữ liệuStorytelling With Data 5

6/ Tận dụng sức mạnh của cách kể chuyện để truyền tải thông điệp đến người đọc

Storytelling With Data 6

7/ Câu chuyện về quy trình

Storytelling With Data 7

8/Những nhầm lẫn phổ biến trong Data VisualizationStorytelling With Data 8

 

 

Hình ảnh từ tài liệu Storytelling with Data

Xem thêm

Phân Tích Và Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power Bi

Data Cleaning (Làm sạch dữ liệu) là gì?

Chứng chỉ Microsoft Power BI Data Analyst PL-300 yêu cầu những kỹ năng nào?

Data Transformation (Chuyển đổi dữ liệu) là gì?

Một Data Analyst thực sự làm gì?