Tài liệu được thiết kế như một trò chơi flashcards, Python Flash Cards giúp bạn làm các bài tập như chơi một game vậy, chơi đi chơi lại, làm đi làm lại cho đến chương cuối cùng sẽ giúp bạn rèn được kĩ năng và nhớ được kiến thức.

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

Doanh nhân cũng cần học code

Bạn nên học ngôn ngữ lập trình nào? Trả lời những câu hỏi sau