Crowe Việt Nam trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Sổ tay thuế 2020”. Cuốn sổ tay sẽ cung cấp những thông tin tóm lược hữu ích và cập nhật nhất về những quy định và văn bản phát luật thuế hiện hành ở Việt Nam. Đặc biệt, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 1/7/2020 với nhiều sự thay đổi đáng chú ý.

Tài liệu bao gồm các nội dung:

>> Nhấn vào để Download 

Xem thêm

Download tài liệu Vietnam tax and legal handbook

Download tài liệu Tax season 2020: what would you do differently?