Nếu bạn đang có kế hoạch theo đuổi sự nghiệp trong phân tích dữ liệu, đây là thời điểm lý tưởng để học các kỹ năng chuẩn bị cho tương lai. Cuốn sổ tay phân tích dữ liệu này hướng dẫn bạn về lĩnh vực mới nổi này, cung cấp cái nhìn sâu sắc về các khái niệm cơ bản về phân tích dữ liệu, các ứng dụng trong ngành, các trường hợp sử dụng thực tế, các thuật ngữ chính, các kỹ năng bạn phải thành thạo và khóa học tốt nhất để đạt được một công việc thú vị.

Nguồn: Simplilearn

Xem thêm

Combo 3 khóa học data analytics for professionals

Download tài liệu Coronavirus: The world economy at risk

Tài liệu Excel vỡ lòng: Những thành phần cần biết trong Excel

Các kỹ năng và chứng chỉ cho nền kinh tế tri thức