Tìm hiểu cách sử dụng các phương thức giao tiếp, tầm quan trọng của đám mây, các vấn đề an ninh mạng phổ biến nhất xung quanh email. Đừng bị bỏ lại phía sau khi quy trình quản trị email đang thay đổi. Có một số bước dễ dàng bạn có thể thực hiện để cải thiện việc quản lý thời gian của mình ngay bây giờ, điều này sẽ đảm bảo bạn có thể tuân thủ cả các quy định hiện hành và cũng giúp bạn tiết kiệm thời gian và quy trình trong thời gian dài.

Download tài liệu

 

Xêm thêm

Download tài liệu 2020 Workplace Learning Trends Report

 

Download tài liệu Vietnam Employment Outlook 2020

 

Download tài liệu Tương lai việc làm Việt Nam – Khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn