Các nhóm chuyên gia đa ngành của Mazars đã giúp củng cố tất cả các thông tin cần thiết, những thay đổi đáng chú ý gần đây và các cách để doanh nghiệp tiếp cận với nguồn tiềm lực vô giá tại Việt Nam. Mục đích chính của ấn phẩm này không chỉ là bổ sung cho nghiên cứu kinh doanh của bạn và giúp lường trước mọi rủi ro có thể xảy ra mà còn đóng vai trò là tài liệu tham khảo hữu ích cho quá trình ra quyết định của bất kỳ nhà đầu tư nào dự định tham gia vào thị trường của Việt Nam tương lai gần. 

Download báo cáo chi tiết

Xem thêm 

Download tài liệu Doing business in Vietnam theo Grant Thornton

Download tài liệu Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo PwC