Để chuẩn bị cho kỳ thi ACCA F3/FA. UniTrain xin được chia sẻ đến bạn tài liệu liên quan: Giáo trình và Hướng dẫn học cho kỳ thi ACCA FA/FFA 22 tháng 9 – 23 tháng 8.

Tài liệu bao gồm
  • – Chuẩn bị cho kỳ thi ACCA FA/FFA
  • – Giáo trình học về báo cáo tài chính
  • – Hướng dẫn học và cách tránh các lỗi thường gặp
  • – Lời khuyên cho các thí sinh
Xem thêm

Tags