Nhiều nhóm tài chính hiện đại đã triển khai tự động hóa chi tiêu, bao gồm đầu tư vào lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp, hệ thống quản lý nguồn và chi phí. Các dự án khác bao gồm hợp nhất quản lý nhà cung cấp, dịch vụ chia sẻ và thuê ngoài, nỗ lực hướng tới sự hiểu biết và giảm thiểu rủi ro của nhà cung cấp. Tải xuống sách này từ AppZen để khám phá cách AI có thể tự động hóa kiểm toán chi tiêu để giúp bạn giải quyết những thách thức.

Download tại đây

Xem thêm

Bạn đã biết gì về Online Training

 

Tìm hiểu chương trình học Online tại UniTrain