Những xu hướng về kỹ năng nào đang dẫn đầu toàn cầu trong môi trường làm việc hiện đại? Báo cáo sau sẽ giúp bạn thống kê những kỹ năng giá trị nhất trong mắt nhà tuyển dụng để bạn tập trung vào phát triển những yếu tố đó và thành công trong tương lai.

Download báo cáo chi tiết

Xem thêm 

Cải thiện năng suất làm việc của bạn dựa trên con số Enneagram

Sức mạnh của việc thiết lập các mục tiêu rõ ràng