Tài liệu này xây dựng dựa trên ý kiến của các nhà quản lý tuyển dụng và các nhà lãnh đạo nhân sự trên khắp Đông Nam Á để khám phá những lợi ích của việc tuyển dụng các ứng viên nhiều tiềm năng. Thêm vào đó, các chuyên gia chia sẻ những kỹ năng họ đã sử dụng để đạt được thành công lớn cho doanh nghiệp và cho sự nghiệp của chính họ.

Hướng dẫn này tập trung trả lời một số câu hỏi cấp thiết sau:

  • – Tại sao các công ty nên xem xét tuyển dụng dựa trên tiềm năng?
  • – Làm thế nào để tạo ra một quy trình tuyển dụng hiệu quả để đảm bảo tiếp cận các ứng viên nhiều tiềm năng?
  • – Làm thế nào để giúp những người bạn mới tuyển dụng phát huy hết tiềm năng của họ?

Download báo cáo chi tiết:

Xem thêm

Download tài liệu Global Talent Trends 2019

Download tài liệu World’s Most Attractive Employers 2019