Chuyển đổi lực lượng lao động là gì? Chúng tôi định nghĩa nó là quy trình chiến lược của việc lập kế hoạch, phát triển và phân công lực lượng lao động để đảm bảo các công ty có các kỹ năng và khả năng quan trọng thúc đẩy các mệnh lệnh kinh doanh trong tương lai của một tổ chức.

Xem thêm

Download tài liệu Tác động của COVID-19 lên suy nghĩ và hành vi của người tiêu dùng Việt

19 cơ hội giữa khủng hoảng Covid-19

5 cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc nhất lịch sử nhân loại