Nhiều công ty kế toán vẫn không biết bắt đầu từ đâu khi nói đến tư vấn. Khởi đầu dịch vụ mới và chỉ ra các vấn đề của khách hàng không phải là một điều dễ dàng. Tài liệu này sẽ đem đến một cách tiếp cận mới, cho phép các chủ doanh nghiệp và cố vấn của họ nhìn xa hơn, dự đoán các vấn đề và đưa ra quyết định thông minh hơn.

Download tài liệu

Xem thêm 

 

Download tài liệu Brand Finance: Commercial Services 50 2019

 

Download tài liệu Payments Trends 2020 theo Deloitte