Trong năm tới, Deloitte dự đoán rằng các công ty thanh toán sẽ thực hiện các trò cá cược lớn trên nền tảng hiện đại hóa, điện toán đám mây, sáp nhập và mua lại (M&A) và hợp tác với các công ty khác trong ngành.
 
Khám phá những xu hướng thanh toán sẽ thúc đẩy thay đổi của ngành, những cơ hội có được và những thách thức phải đối mặt.
Xem thêm