Đừng bỏ lỡ các thông tin về lương và xu hướng việc làm mới nhất. Tài liệu này bao gồm cập nhật thị trường tuyển dụng, tư vấn tuyển dụng, thông tin lương dành cho nhà tuyển dụng và người lao động Trung Quốc và Đông Nam Á trong năm 2020.

Download tài liệu

Xem thêm

Download tài liệu Vietnam Salary Guide 2020

Download tài liệu Vietnam Employment Outlook 2020

Download tài liệu Báo cáo triển vọng nghề nghiệp & xu hướng kỹ năng tại Việt Nam 2018 – 2022