Báo cáo State Of Fintech cung cấp những hiểu biết dựa trên dữ liệu từ nền tảng công nghệ mới nổi. Báo cáo xem xét xu hướng đầu tư fintech toàn cầu, hoạt động hợp tác, bảng điểm thu nhập của công ty đại chúng và tài trợ giao dịch tổng thể trên toàn thế giới.

Download tại đây

Xem thêm

Bạn đã biết gì về Online Training

 

Tìm hiểu chương trình học Online tại UniTrain